Preken van augustus 2022

Preken van augustus 2022

Je bent in beeld

komen stilte votum groet dnp 134 buigen 10 geboden dnp 78:1,2,9 horen gebed Lucas 19:1-10 Zacheüs Je bent in beeld Thank you geven uitleg jeugdkringen gebed collecte (Drenthe Mission: Brazilië) gaan lb 415:1,2 zegen lb 415:3

Jezus zien

komen Votum & groet (Sela) horen gebed kinderkringlied (wijs, tekst: zie onder) start kinderkringen (gr. 1-4) Handelingen 6:8-15, 7:54-60 dnp 110:1,2 Jezus zien (Handelingen 7:55,56 – deel 8: afronding jaarthema) In de hemel is de Heer geven gebed collecte (diaconie: stichting MAF) gz 175a (Apostolicum) gaan zegen

Dienst

Welkom en mededelingen Votum en Groet Lied gezang 240 : 2, 3 Leefregels Lied Psalm 1 : 1, 2, 3 Gebed Inleiding Schriftlezing: samenvatting 1 Samuel 21 : 2 – 10 Schriftlezing 1 Samuel 22 : 6 – 23 Lied Psalm 12 : 1 – 5 tekst Psalm 52 Lied Psalm 52 : 1 en 5 Verkondiging Amenlied gezang 756 1:allen, 2:mannen; 3:vrouwen; 4:m; 5:v; 6:allen Gebeden Collecte Lied gezang 1009 : 1, 2, 3 Zegen en gezongen amen

Laat de rivieren in de handen klappen

Welkom Gezongen votum en vredegroet LB 217: 1 en 4 Schuldbelijdenis en genadeverkondiging KB 218: 1 en 4 1 e Lezing: Psalm 98 GKN Ps. 98: 4 2e Lezing: Kolossenzen 1, 12 – 20 KB 247: 1 en 2 Preektekst Ps. 98 vers 8 LB 978: 1 en 4 Avondmaalsformulier 5 KB 182:1 Uitdelen brood en wijn Gemeentegebed Collecte KB 213: 1 en 3 zegen