Preken van juli 2022

Preken van juli 2022

De vijand wordt instrument

votum en groet psalm 67 : 1 en 2 Gods wet (Markus 12 : 28b – 31 en Romeinen 13 : 8 – 10) opwekking 355 gebed Handelingen 9 : 1 – 22 liedboek psalm 22 : 12 verkondiging n.a.v. Handelingen 9 : 15 gezang 118 : 1 – 3 dankgebed collecte opwekking 334 zegen

Belijdenisdienst

komen stilte gezongen votum groet ps 27:3,4 buigen 10 geboden Heer wijs mij uw weg (opw 687) gebed horen start kinderkringen (gr. 2/3) Psalmen 27 Eén ding (Psalmen 27:4,5) Wacht op de HEER (The Psalm Project 27) belijden vragen / antwoorden Zegen hen (opw 710) belijdeniscadeaus Belijdenis (Sela) geven gebed collecte (Theol. Universiteit) gaan gz 177 zegen

Ik ben er geen, ik ken er geen

komen stilte gezongen votum groet ps 63:1,2 horen gebed Onder, boven, voor en achter start kinderkringen (gr.1 en gr.8) Romeinen 1:18-32 Ik ben er geen, ik ken er geen Maak ons hart onrustig God afscheid kinderkring gr.8 geven Nicenum ps 72:10 gebed collecte (stichting Gave) gaan gz 228 (Jezus leeft in eeuwigheid) zegen

Kijk omhoog!

welkom votum groet lied psalm 25 : 1 en 7 Gods wil gebed lied LB 624 Bijbellezing Johannes 3, 14-18 tekst Numeri 21, 4-9 verkondiging lied psalm 91 : 1 en 3 DNP viering avondmaal lied OW 428 gebed collecte lied OW 311 zegen