Preken van juni 2022

Preken van juni 2022

Verkondiging over Filemon

votum en groet psalm 126 : 1 – 3 wet psalm 130 : 1 – 4 gebed Filemon liedboek 146a : 4 en 5 verkondiging over Filemon : 15 en 16 opwekking 826 dankzegging en voorbede collecte liedboek 146c : 1, 5 en 7 zegen

Een stukje land in Anatot – 2

komen welkom gezongen votum groet ps 138 horen gebed De goedheid van God start kinderkringen (gr. 5/6 en 7/8) Jeremia 32:16-44 Een stukje land in Anatot – 2 Toekomst vol van hoop geven gz 175b (wisselzang: 50+/50-) gebed collecte (wereldwerkers) gaan zegenlied zegen

Een stukje land in Anatot

komen gezongen votum groet gz 132 (GK06, Dank u voor deze nieuwe morgen) buigen 10 geboden ps 119:52,53,54 horen gebed start kinderkringen (gr.1 en gr.3/4) Jeremia 32:1-15 Een stukje land in Anatot dnp 16:2,3 geven gebed collecte (Drenthe Mission: kerken Venezuela) gaan gz 141 (GK06, Dankt, dankt nu allen God) zegen

Pinksterfeest met Avondmaal

vooraf: Vul dit huis met uw glorie komen gezongen votum groet Prijs de Geest: 1,2,3 horen gebed Zacharia 4:1-10 Door de kracht Overdenking: De zeven geesten van God (Openbaring 4:5b en 5:6b) lb 670:1,4,7 vieren uitleg bij het avondmaal Aan uw tafel rondgang (zingen: gz 176) geven gebed collecte (Open Doors) gaan Prijs de Geest: 4,5 zegen ps 100