Preken van mei 2022

Preken van mei 2022

Volhouden achter Jezus aan

Welkom en mededelingen Moment van Stilte Votum en Groet Liedboek 280 : 1 – 4 en 7 Gebed om ontferming Psalm 63 : 2 en 3 Thema Gebed voor de opening van het Woord Schriftlezingen: Marcus 8 : 34 – 35 Hebreeën 12 : 1 – 11 Gezang 201 : 1, 2 en3 Preek Liedboek 727 : 1, 3 – 6 en 10 Lezing van het gebod (Hebreeën 13 : 1 – 6) Opwekking 378 Dankgebed en voorbede Collecte Liedboek…

Hemelvaartsfeest

vooraf: Juich, want Jezus is Heer (opw 174) komen votum groet gz 215:1,2,3 Woord gebed We zullen gaan Handelingen 1:9-14 ps 20:3,4 Romeinen 8:31-39 Jezus zien na Hemelvaart (Romeinen 8:34 – ‘Jezus zien’ deel 7) antwoord Koning Jezus (opw 401) dankgebed collecte (NB: anders dan eerder aangekondigd!): Shalom Universiteit Congo gaan gz 215:4,5 zegen

Bruiloft in Kana

komen welkom gezongen votum groet ps 108 : 1 en 2 GK buigen woord ten leven Hosea 5: 13- 6: 3 ps 92: 1, 2 en 5 horen gebed Jesaja 62: 1-5 en Johannes 2: 1-11 Filmpje kinderen Verkondiging lied 909 Liedboek geven gebed collecte gaan lied 971 Liedboek zegen

Mission-dienst

komen welkom stilte gezongen votum groet ps 122 buigen 10 geboden gz 119:1,2,5 (GK06, De kerk van alle tijden) horen gebed introductie ds Bessa gz 167 (GK06, Samen in de naam van Jezus) start kinderkringen (gr.1 + gr 2/3) Lucas 16:19-31 verkondiging (Leo Bessa) ps 117 einde kinderkringen geven info Verre Naasten 2021 gebed collecte (Drenthe Mission: Brazilië) gaan lb 247:1,3 / Abide with me zegen

Dienst met dopen en bevestiging ambtsdragers

komen stilte gezongen votum groet lb 705:1,2,3 buigen gebed vieren doopuitleg dooplied (Sela) doop Eelke Kornelis Rodenboog ps 105:5 horen gebed start kinderkring (gr.7/8) Spreuken 16:1-9 Goed afschuiven (Spreuken 16:3) ps 90:1,8 bevestigen uitleg bij het bijz. ambt vragen / antwoorden Neem mijn leven (lb 912) geven gebed collecte (stichting Newbornlife) gaan Wees mijn verlangen (opw 520) zegen

Pesachmaal & avondmaal

Welkom – votum – groet Psalm 117 10 woorden Gezang 243 Gebed Mattheüs 26: 17 – 30 1 Korintiërs 11: 23 – 26 Verkondiging Psalm 116: 1, 2, 3, 4, 6 en 8 Viering Heilig Avondmaal Gezang 182: 4 en 6 Gebed Collecte Gezang 233 Zegen