Preken van april 2022

Preken van april 2022

Paasfeest

vooraf In alle vroegte (GK06, gz 97; refrein: samenzang) aansteken nieuwe paaskaars ___ komen welkom gezongen votum groet Daar juicht een toon (GK06, gz 95) horen gebed Ik leef (Sela) start kinderkringen Marcus 15:40-16:8 Uw genade is mij genoeg (opw 614) bang en blij met Pasen (verkondiging vanuit Marcus 16:8) geven Apostolicum Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft (opw 44) gebed collecte (diaconie: Aix-en-Provence) gaan U zij de glorie (GK06, gz 99) zegen

Goede Vrijdag

vooraf Als dichtbij de oorlog dreigt ___ komen stilte votum groet lb 587:1,2,3 horen gebed Hebreeën 9:1-15 ps 65:2 Marcus 15:22-39 Jezus zorgt voor vrij entree (Marcus 15:38) ps 65:3 geven Heid. Catechismus 15/39, 16/43 gz 91 (GK06, In het kruis zal ‘k eeuwig roemen) Onze Vader collecte (Drenthe Mission: kerk Brazilië) gaan zegen Als alles duister is (Taizé) stilte

Palmzondag

Stilte Votum en groet Zingen: Ps. 93 : 1 – 3 Lezing van de wet Zingen: Ps. 25 : 4, 5, 6 Gebed Schriftlezing: Zacharias 9 : 9 – 10 Zingen: Ps. 24 : 1 – 4 Tekst: Matteüs 21 : 1 – 9 Verkondiging GK06, Gz. 88 (Uw opgang naar Jeruzalem) Gebed en voorbeden Collecte Zingen: Opw. 585 (Er is een dag) Zegen

Op weg naar Pasen

Votum en groet gezang 91 (GK 2006) wet van liefde gezang 89 (GK 2006) gebed start kinderkring Johannes 11 : 20-27 en 39-53 verkondiging, Op weg naar Pasen Opwekking 428 terugblik kinderkring dankgebed en voorbede collecte opwekking 687 zegen