Preken van maart 2022

Preken van maart 2022

Psalm 122

Stil gebed Votum en zegengroet DNP Psalm 122: 1-2 10 geboden Zingen: GK237: 1, 4 en 5 Gebed om de opening van het Woord Lezen: Psalm 122 Zingen: DNP Psalm 122:3 Verkondiging Zingen: LB835: 1-4 ‘Jezus ga ons voor’ Dankzegging en voorbeden Collecte Zingen: NLB801: 1, 3, 7 en 8 ‘Door de nacht van strijd en zorgen’ Zegen

Als één lid lijdt, wie lijdt er mee?

komen gezongen votum groet ps 75:1,4 horen gebed ps 16a (=opw 727) start kinderkring 1 Korintiërs 12:12-27 Als één lid lijdt, wie lijdt er mee? (1 Korintiërs 12:26,27) ps 133 geven Apostolicum opw 378 gemeentegebed collecte (Drenthe Mission) gaan ps 89:1,6,7 zegen

Dienst met dopen

komen gezongen votum groet ps 42a (Als een hert, mmv band) buigen Deuteronomium 5:6-21 gz 256:2,4 horen gebed start kinderkring Matteüs 16:13-28 Jezus zien – en volgen (Matteüs 16:24) lb 835:1,2 vieren doopuitleg doop Odessa Kloosterman Meer dan een wonder (Sela, mmv band) geven gebed collecte (Theol. Universiteit) gaan Zo zegent Hij jou (opw 746, mmv band) zegen

Biduur

voor het bidden gz 239 (canon, 2x) groet gz 243:2,4 gebed Psalmen 118 overdenking bij Psalmen 118:9 ps 118:3,5 HC zondag 10 bidden Gebed voor de werkdag (Sela, mmv band) gebed om geloof dnp 121:1 gebed voor gewas en arbeid dnp 121:2 jongerengebed dnp 121:3 diaconaal gebed dnp 121:4 na het bidden collecte (Dorcas: Oekraïne) gz 246:3 zegen

Dienst met avondmaal

Thuis (Sela) welkom gezongen votum groet ps 84:1,2,6 gebed voor Oekraïne Hoe kan er in de wereld vrede zijn (wijs: lb 221) gebed kinderkringlied / start kinderkring Exodus 12:21-30, 37-42 Nèt gered! ps 124 uitleg bij het avondmaal Apostolische Geloofsbelijdenis gz 176:5 rondgang / ps 100, lb 885, ps 150 gebed collecte Toekomst vol van hoop (Sela) zegen Lopen op het water (opw 789) ___ Hoe kan er in de wereld vrede zijn wanneer gerechtigheid en recht niet tellen, wanneer…