Preken van februari 2022

Preken van februari 2022

Wonderlijk oponthoud

Votum Groet Zingen Psalm 96 : 1, 2 Wet Zingen Opwekking 687 : 1 – 4 Gebed Schriftlezing / Tekst Lukas 8 : 40 – 56 Zingen Psalm 30 : 1, 2 Verkondiging Zingen Gezang 244 : 1 – 4 (GK 2017) Dankgebed met Voorbede Collecte Zingen Opwekking 672 : 1 – 4 Gezang 454 : 1, 3 (LvdK) Zegen

Wees betrouwbaar

Votum/groet Lezen: Joh. 1 : 1 – 5 Zingen: Opw. 755 Gods wil: lezing van de samenvatting van de 10 geboden (Matt. 22:37-40) Gebed Schriftlezingen: Psalm 12 Prediker 7 : 23 – 29 Zingen: Ps. 12 : 1 – 5 Tekst: Spreuken 20 : 6 Verkondiging Zingen: Lb. 513 : 1 – 4 Gebed en voorbeden Collecte Zingen: Opw. 710 Zegen

Jezus zien of Jezus niet zien

komen stilte votum groet dnp 96:1,2 buigen Tien Woorden ps 119:49,50,51 gebed horen Johannes 9:18-41 Laat ons Christus zien (opw 755) Jezus zien of Jezus niet zien (Johannes 9:39) Ik ben (Sela) geven gebed collecte (Theol. Universiteit) gaan lb 913 zegen

Dienst met dopen

komen votum groet ps 121 horen gebed Johannes 9:1-17 Jezus zien (Johannes 9:1-7) lb 534 vieren doopuitleg gz 175a doop Sarah van der Es Wonderlijk De zegen geven gebed collecte voor Congo gaan lb 909:1,2 zegen