Preken van januari 2022

Preken van januari 2022

Wat doet Jezus met ons …?

Mededelingen en welkom Votum en groet Liedboek 2013, Psalm 72: 1, 6 en 7 Lezing van Gods wet Gereformeerd Kerkboek Psalm 25: 2, 4 en 6 Gebed Lezing Marcus 4: 1 – 20 Liedboek 2013, Gezang 764: 1, 2, 3 en 6 Verkondiging over Marcus 4: 1 – 20 ‘wat doet Jezus met ons …?’ Liedboek 2013, Gezang 413: 1, 2 en 3 Dankgebed Collecte Liedboek 2013, Gezang 415: 1, 2 Zegen Liedboek 2013, Gezang 415: 3 Zegen

Loopbaancoach Paulus: ‘Doe rustig je werk.’

Votum&groet Psalm 90:1,7,8 Verootmoediging Heer wijs mij uw weg (Opw685) Kidsmoment Kidslied https://www.youtube.com/watch?v=DPPBQRTzBQY Gebed bij opening Woord Schriftlezing OT: Prediker 2:17-24 Schriftlezing NT: 2 Tess.3 Preek: Loopbaancoach Paulus: ‘Doe rustig je werk.’ Gebed voor de Werkdag (Sela) Gemeentegebed Collecte Leven met de Heer in de wereld: Rom.12:9-21 NLB423:1,2,3 (Nu wij uiteengaan) Zegen

Dienst 16 januari

Votum+groet Zingen: OW 688 Genade zo groot Gebed Lezen Mat 18: 21-35 Tienermoment Zingen Psalm 103: 3 (nieuwe berijming) Lezen Rom 12: 1-2 Preek Zingen OW 629 Waar vergeving is Wetslezing Rom 12: 9-21 Lied GK06 Gez 167:1,3 Samen in de naam van Jezus Gebed Collecte Lied LB 912: 1,5 Neem mijn leven laat het Heer Zegen

Waar is God in de Corona crisis?

welkom | votum | groet Liedboek 838: 1, 2, 3, 4 gebed de 10 geboden Liedboek 511: 1, 2 1 Johannes 4: 1 -16 Liedboek 511: 5, 7 verkondiging (incl. kindermoment) GK-psalm 116: 1, 2, 3, 5, 6 gebed collectedoel Liedboek 791: 1, 2, 3, 4, 5, 6 zegen

Stil zijn voor God

komen votum groet gz 171:1,2 (GK06, Wees stil…) buigen 10 geboden dnp 111:1,4 gebed horen kindermoment Habakuk 2:1-4, 14-20 Stil zijn voor God (Habakuk 2:20) ps 62:3 bevestigen uitleg bij het bijz. ambt vragen / antwoord dnp 90:6 geven gebed collecte (noodhulp Jemen) gaan lb 887:1,3 zegen

Jaarwisselingsdienst

komen votum groet lb 90a:1,4,5,6 horen gebed Openbaring 22:1-5 dnp 46:2 Paradijs-perspectief Gebed voor de werkdag geven gebed collecte (ZOA: noodhulp in Colombia) gaan Apostolicum gz 176:5 (opname 31-12-2018) zegen