Preken van 2022

Preken van 2022

Welkom en mededelingen Votum en Groet Lied gezang 240 : 2, 3 Leefregels Lied Psalm 1 : 1, 2, 3 Gebed Inleiding Schriftlezing: samenvatting 1 Samuel 21 : 2 – 10 Schriftlezing 1 Samuel 22 : 6 – 23 Lied Psalm 12 : 1 – 5 tekst Psalm 52 Lied Psalm 52 : 1 en 5 Verkondiging Amenlied gezang 756 1:allen, 2:mannen; 3:vrouwen; 4:m; 5:v; 6:allen Gebeden Collecte Lied gezang 1009 : 1, 2, 3 Zegen en gezongen amen

Laat de rivieren in de handen klappen

Welkom Gezongen votum en vredegroet LB 217: 1 en 4 Schuldbelijdenis en genadeverkondiging KB 218: 1 en 4 1 e Lezing: Psalm 98 GKN Ps. 98: 4 2e Lezing: Kolossenzen 1, 12 – 20 KB 247: 1 en 2 Preektekst Ps. 98 vers 8 LB 978: 1 en 4 Avondmaalsformulier 5 KB 182:1 Uitdelen brood en wijn Gemeentegebed Collecte KB 213: 1 en 3 zegen

De vijand wordt instrument

votum en groet psalm 67 : 1 en 2 Gods wet (Markus 12 : 28b – 31 en Romeinen 13 : 8 – 10) opwekking 355 gebed Handelingen 9 : 1 – 22 liedboek psalm 22 : 12 verkondiging n.a.v. Handelingen 9 : 15 gezang 118 : 1 – 3 dankgebed collecte opwekking 334 zegen

Belijdenisdienst

komen stilte gezongen votum groet ps 27:3,4 buigen 10 geboden Heer wijs mij uw weg (opw 687) gebed horen start kinderkringen (gr. 2/3) Psalmen 27 Eén ding (Psalmen 27:4,5) Wacht op de HEER (The Psalm Project 27) belijden vragen / antwoorden Zegen hen (opw 710) belijdeniscadeaus Belijdenis (Sela) geven gebed collecte (Theol. Universiteit) gaan gz 177 zegen

Ik ben er geen, ik ken er geen

komen stilte gezongen votum groet ps 63:1,2 horen gebed Onder, boven, voor en achter start kinderkringen (gr.1 en gr.8) Romeinen 1:18-32 Ik ben er geen, ik ken er geen Maak ons hart onrustig God afscheid kinderkring gr.8 geven Nicenum ps 72:10 gebed collecte (stichting Gave) gaan gz 228 (Jezus leeft in eeuwigheid) zegen

Kijk omhoog!

welkom votum groet lied psalm 25 : 1 en 7 Gods wil gebed lied LB 624 Bijbellezing Johannes 3, 14-18 tekst Numeri 21, 4-9 verkondiging lied psalm 91 : 1 en 3 DNP viering avondmaal lied OW 428 gebed collecte lied OW 311 zegen

Verkondiging over Filemon

votum en groet psalm 126 : 1 – 3 wet psalm 130 : 1 – 4 gebed Filemon liedboek 146a : 4 en 5 verkondiging over Filemon : 15 en 16 opwekking 826 dankzegging en voorbede collecte liedboek 146c : 1, 5 en 7 zegen

Een stukje land in Anatot – 2

komen welkom gezongen votum groet ps 138 horen gebed De goedheid van God start kinderkringen (gr. 5/6 en 7/8) Jeremia 32:16-44 Een stukje land in Anatot – 2 Toekomst vol van hoop geven gz 175b (wisselzang: 50+/50-) gebed collecte (wereldwerkers) gaan zegenlied zegen

Een stukje land in Anatot

komen gezongen votum groet gz 132 (GK06, Dank u voor deze nieuwe morgen) buigen 10 geboden ps 119:52,53,54 horen gebed start kinderkringen (gr.1 en gr.3/4) Jeremia 32:1-15 Een stukje land in Anatot dnp 16:2,3 geven gebed collecte (Drenthe Mission: kerken Venezuela) gaan gz 141 (GK06, Dankt, dankt nu allen God) zegen

Pinksterfeest met Avondmaal

vooraf: Vul dit huis met uw glorie komen gezongen votum groet Prijs de Geest: 1,2,3 horen gebed Zacharia 4:1-10 Door de kracht Overdenking: De zeven geesten van God (Openbaring 4:5b en 5:6b) lb 670:1,4,7 vieren uitleg bij het avondmaal Aan uw tafel rondgang (zingen: gz 176) geven gebed collecte (Open Doors) gaan Prijs de Geest: 4,5 zegen ps 100

Volhouden achter Jezus aan

Welkom en mededelingen Moment van Stilte Votum en Groet Liedboek 280 : 1 – 4 en 7 Gebed om ontferming Psalm 63 : 2 en 3 Thema Gebed voor de opening van het Woord Schriftlezingen: Marcus 8 : 34 – 35 Hebreeën 12 : 1 – 11 Gezang 201 : 1, 2 en3 Preek Liedboek 727 : 1, 3 – 6 en 10 Lezing van het gebod (Hebreeën 13 : 1 – 6) Opwekking 378 Dankgebed en voorbede Collecte Liedboek…