Preken van december 2021

Preken van december 2021

Zoekers vinden Jezus! – 2e kerstdag

Sela: “Een kind is ons geboren een zoon is ons gegeven” welkom, Votum en Groet GK-2006-gezang 81: 1, 2, 5 Belijdenis van Nicea Liedboek 439: 1, 3 daarna Gebed Lezen Micha 5: 1-3 GK-2006-gezang 86: 1,4 Lezen Matteüs 2: 1-12 en lied: “De wijzen de wijzen” preek: Zoekers vinden Jezus! Liedboek 478: 1, 4 Gebed en collectedoel Liedboek 444: 1 , 2, 5 zegen

Iedereen telt mee – 1e kerstdag

Sela – Kerstnacht boven Bethlehem Sela – Maria had je door welkom | votum | groet | gebed Liedboek 477: 1, 4 kerstfeest met de kinderen Lucas 2: 1-7 | 1 Korintiërs 15: 48 preekthema: iedereen telt mee lied: Vrolijk kerstfeest iedereen dankgebed Liedboek 487 collectedoel zegen GK-2006-gezang 50

Jezus, het Licht van de wereld – loop er niet aan voorbij

Liedboek 441: 1, 3, 5, 10 Jes. 53: 2-3, aansteken 4e adventskaars Welkom – votum – groet Gezang 149 Gebed Projectlied Kindermoment Gen. 1: 1-5, 14-19 Liedboek 513: 1-4 Preek n.a.v. Joh. 1: 1-11 Gezang 148 Gebed Collectedoel: kerk Leefregels Deut. 6: 4-9 Opwekking 378 Zegen

3e advent – Wie is de belangrijkste?

vooraf mededeling ps 27:7 3e adventskaars lb 441:1,3,5 komen votum groet gz 163 buigen verootmoediging ps 130:2,3 gebed horen projectlied (Jij telt mee) Marcus 9:33-37 Tel je mee? [1]3: Wie is de belangrijkste? kindermoment Ik wil jou van harte dienen (opw 378) geven gebed collecte (New born life) gaan Toekomst vol van hoop (Sela) zegen

2e advent – Maria Zingt!

Liedboek 441: 1, 3 aansteken 2e adventskaars belijdenis van afhankelijkheid | vredegroet DNP-psalm 75: 1, 3, 4, 6 gebed | daarna kindmoment Lucas 1: 26- 55 preek n.a.v. Lucas 1: 46-55 Liedboek 440: 1, 2, 3, 4 de leefregels van het nieuwe koninkrijk gebed collectedoel GK-psalm 89: 1, 7 zegen