Preken van november 2021

Preken van november 2021

1e advent – Doopdienst

komen lb 441:1 1e adventskaars votum groet lb 23b:1,2,5 buigen 10 geboden opw 244 (Welzalig de man) horen gebed projectlied Lucas 2:1-5 Tel je mee?[1] 1: De volkstelling lb 348:1,2,3,4 vieren doopuitleg doop Emma Sandra Bergwerff lb 348:6,8,9 geven gebed collecte (steun buitenlandse kerken) gaan Kidsopwekking 251 (Ga in vrede) zegen [1] In aansluiting bij het kinder-adventsproject van Bible Basics

Jezus feliciteert wie in geloof sterven

komen stilte gezongen votum groet buigen opw 686 (Heer wijs mij uw weg) horen gebed kindermoment Openbaring 14:6-13 Jezus feliciteert wie in geloof sterven (Openbaring 14:13) gedenken ps 90:1 wij herinneren de namen opw 770 (Ik zal er zijn) geven gebed collecte voor vrienden van Gomarus gaan God zal met je meegaan zegen

Geen volgers, geen views, geen likes… jou moet ik hebben!

Welkom Votum en groet GKB 163: 1 en 3 (Dit huis een herberg onderweg) Gebed Lezen: 1 Samuel 16: 1-13 Kindermoment Opwekking 13 (Jezus, Hij is Koning) Preek: ‘Geen volgers, geen views, geen likes… jou moet Ik hebben!’ Psalm 146: 1-3 Wet van God: Leviticus 19: 1-4 en 9-18 Opwekking 811 (Was mij witter dan sneeuw) Gebed Collecte NLB 289: 1 en 3 Zegen

Jezus zien (3)

komen stilte gezongen votum groet Wat hou ik van uw huis (PvN 84, mmv band) buigen 10 geboden ps 36:2 horen gebed kinderkringlied (mmv band) start kinderkring (gr. 1-4) Hebreeën 2:14 – 3:6 Jezus zien 3 (Hebreeën 3:1) Jezus leeft in eeuwigheid (gz 228) geven gebed collecte (zusterkerken in Venezuela) gaan Zegen mij (opw 710, mmv band) zegen

Dankuur

komen votum groet gz 254 voor het danken gebed 2 Korintiërs 9 (Henk Steenbergen) Laten we God danken (2 Korintiërs 9:15) dnp 65:2,3,4 danken gz 141:1 (GK06 Dankt, dankt nu allen God) danken voor genade en geloof gz 141:2 danken voor bloei en bezigheden gz 141:3 na het danken collecte (dagopvang dak- en thuislozen) gaan gz 175a zegen