Preken van oktober 2020

Preken van oktober 2020

De HEER is mijn banier – zondag 25 oktober 2020

Votum en zegen (door predikant) Onze hulp is de Naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft Groet: Genade voor u en vrede van God de Vader en van de Here Jezus Christus Lied: GK/Ps 146: 1 en 3 (a.u.b. melodie Joh de Heer) Gebed Introductie op thema ‘De Heer is mijn banier’ Bijbellezing: Exodus 17 (vers 1-16) (gemeentelid) Preek over Exodus 17:15 Lied: GK 238: 1, 2, 3   Ik bouw op U Gebed + voorbeden Collecte (bij…

Gefeliciteerd wie verdriet heeft – zondag 11 oktober 2020

komen * votum * groet * dnp 93:1,3 horen * gebed * kindermoment * Jesaja 61:1-3a * Matteüs 5:1-10 * Van u is het koninkrijk 2: Gefeliciteerd wie verdriet heeft (Matteüs 5:4) * dnp 56:3,4 geven * Apostolicum * Onze Vader * collecte (diaconie: Wit-Rusland) gaan * zegen __ samenzang buiten: Zoek eerst het koninkrijk van God Klik hier voor de beamteksten.

Van u is het koninkrijk – zondag 4 oktober 2020

Startzondag bij het jaarthema, dienst inclusief dopen. komen * stilte * votum * groet * God is getrouw, zijn plannen falen niet (gz 250) buigen / horen * gebed * Jesaja 52:7-10 * Marcus 1:14-15 * Matthéüs 6:9-13 (Herziene Statenvertaling) * Van u is het koninkrijk * Onze Vader (opw 436) vieren * uitleg doop * Meer dan een wonder * doop Eli Moltmaker en Seth Mossel * Wij zegenen jou (opw 736) geven *gebed *collecte (zending / evangelisatie) gaan…