Preken van september 2020

Preken van september 2020

De HEER wijst de weg – zondag 27 september 2020

komen * stilte * votum * groet * ps 122:1,3 buigen * tien geboden * Wonderlijk (Sela) horen * gebed * kindermoment * Spreuken 16:1-9 * De HEER wijst de weg (Spreuken 16:9) * dnp 25:2,6 vieren * uitleg doop * doop Boris Roelof Jan Bouwman * Dooplied (Sela) geven * gebed * collecte (diaconie) gaan * lb 704 * zegen ___ samenzang buiten: Jezus leeft in eeuwigheid. Klik hier voor de beamteksten

Wie ben ik? – zondag 20 september 2020

Jongerendienst startweekend jeugdkringen vooraf: Who am I __ komen * welkom * stilte * votum * groet * Heer die mij ziet zoals ik ben (The Psalm Project 139) horen * gebed * Galaten 2:18-21 (BGT) * Wie ben ik? * Who am I? geven * Ik geloof in God de Vader (opw 347) * gebed * collecte (studenten TU Kampen) gaan * Het leven in mij (opw 801) * zegen ___ Klik hier voor de beamteksten

God kan jou ook gebruiken – zondag 13 september 2020

Votum en groet Zingen: Gezang 460:1 en 3 – Loof de Koning Wet Gebed Lezen uit de Bijbel: Handelingen 9: 1-22 Zingen: Psalm 33:1 en 6 – Juich, wie de HEER (DNP)* Verkondiging; God kan jou ook gebruiken!  Zingen: Opwekking 461 – Mijn Jezus, mijn redder Dankgebed en voorbede Collecte Zingen: Gezang 22: 1, 3 en 4 – Uw woord omvat mijn leven Zegen van God

Leidinggeven in nieuwe tijden – zondag 6 september 2020

eredienst vooraf: Liedboek 23b:1 komen * votum * groet * welkom * Familie (opw 767) buigen * gebed horen * Exodus 3:11-4:17 * Leidinggeven in nieuwe tijden * Heer, u bent mijn leven (gz 177:1,3) bevestigen * uitleg bij het bijz. ambt * vragen / antwoorden * dnp 134 geven * gebed * collecte (TU Kampen) gaan * Gebed voor de werkdag (Sela) * zegen ___ samenzang na de dienst (buiten): * Samen in de naam van Jezus Klik hier voor…