Preken van augustus 2020

Preken van augustus 2020

God doet de deur open – zondag 30 augustus 2020

kind- en gezinsdienst ___ komen * stilte * votum * groet buigen * tien geboden * Laat de kinderen tot Mij komen (gz 160) horen * gebed * Handelingen 16:9-15 (BGT) * God doet de deur open (preek over Lydia) * Is je deur nog op slot? vieren * uitleg doop * doop Benthe Sarah van der Steen * Zegen voor de kinderen (Sela) geven * gebed * collecte (diaconie) gaan * Dank u dat u hebt willen spreken (GK06,…

Moet ik haten? – zondag 23 augustus 2020

opname van de hele dienst, inclusief het buiten zingen na afloop (c) drone-opnames Nick Pesman ___ komen * stilte * votum * groet * Jezus vol liefde (gz 233) buigen * Matteüs 22:37-40 * Heer die mij ziet zoals ik ben (ps 139 – The Psalm Project) horen * gebed * kindermoment * Psalmen 139:19-24 * Moet ik haten? * Maak ons hart onrustig (opw 805) geven * gebed * collecte (diaconie: gevangenenzorg Nederland) gaan * Vervuld van uw zegen…

U en ik – zondag 16 augustus 2020

De liturgie waar deze verkondiging onderdeel van was: vooraf * Ik wens jou * welkom komen * votum * groet buigen * tien geboden * ps 139:11 horen * gebed * Van top tot teen (kidsopw 136) * Psalmen 139 * U en ik vieren * uitleg doop * doop Roy Pikkert * Heer, u bent altijd bij mij (opw 518) geven * gebed * collecte (zending/evangelisatie) gaan * Wat de toekomst brengen moge (lb 913) * zegen ___ Deze…

Doorstart van de eredienst – zondag 5 juli 2020

De liturgie waar deze verkondiging deel van was: komen * votum * groet * lb 971:1,2 buigen * tien geboden * gz 213:1 horen * gebed * kinderkring-moment * 1 Kronieken 16:4-43 * Doorstart van de eredienst * ps 106:1,22 geven * gebed (danken en voorbede) * collecte (diaconie) gaan * opw 407 * zegen ___ Klik hier voor de beamteksten