Preken van april 2020

Preken van april 2020

minidienst 8: Sabbat in de woestijn

film en montage: Lisa Olthof ___ Welkom Psalm 42 : 1, 3, 5 Kinderlied: “Ik ben” (van Marcel Zimmer) Gebed Lezing: Exodus 16 DNP 99 : 1, 2, 5 Tekst: Exodus 16 : 9 – 12 Overdenking Opwekking 816 (Kom kijken wat de Heer gaat doen) Voorbeden Collecte Heer wijs mij uw weg (Opw. 687) Zegen

ouderen – minidienst 02

welkom Heer, ai, maak mij uwe wegen (psalm 25:2 oude berijming) gebed Exodus 15:22-27 overdenking: Parkeren in de zon Tel uw zegeningen (Urker Mannenkoor) Onze Vader Ik roem in God, ik prijs ’t onfeilbaar Woord (psalm 56:5,6 oude berijming) zegen

minidienst 7: Geduld

film & montage: Lisa Olthof ___   welkom ‘k Stel mijn vertrouwen (gz 239) Van A tot Z (kidsopw 241) gebed Uit de diepten roep ik u (PvN 130) Jakobus 5:7-11 overdenking: Geduld is een schone zaak. dnp 145:1,3 voorbeden collecte: ondersteuning missionaire projecten (via rek.nr. of Givt-app) De HEER zegene u (gz 261) ___   Klik hier voor de beamteksten.

minidienst 6: Pasen

film & montage: Lisa Olthof ___ opw 706 (2e helft) welkom U zij de glorie gebed Lucas 24:1-12 overdenking: de paasgroet (Lucas 24:34a) De Heer is waarlijk opgestaan (gz 206) voorbeden collecte: zending / evangelisatie (via rek.nr. of Givt-app) Daar juicht een toon (GK-2006-gezang 95) zegen Wij vieren feest (kidsopw 232) ___ Klik hier voor de beamteksten.

minidienst 5: Goede Vrijdag

film & montage: Lisa Olthof ___ welkom lb 562 gebed Via Dolorosa (Sela) Lucas 23:26-31, 44-46 overdenking: jong hout (Lucas 23:31) dnp 22:1,2,3 Apostolicum Onze Vader zegen opw 706 (1e helft) ___ Klik hier voor de beamteksten.

corona-minidienst 4: Palmpasen

welkom ps 27:3,7 10 geboden: niet alleen Agnus Dei (Sela) gebed corona-kinderkringlied Matteüs 26:31-35, 69-75 overdenking God zal zorgen (wijs: LvK 429) voorbeden collecte: diaconie (via rek.nr. of Givt-app) God is mijn Herder  (opwekking 790) zegen ___   Klik hier voor de beamteksten.