Preken op Oude Testament

Preken op Oude Testament

Eeuwigheidszondag

komen stilte votum groet dnp 43:2,3 buigen Romeinen 13:8-10 gebed horen start kinderkringen (gr. 3/4, 7/8) Jesaja 40:1-11 Troost (overdenking bij HC zondag 1 en 22) einde kinderkringen gedenken Stil (opw 695) gedicht Actus Tragicus – Sinfonia (J.S. Bach) wij herinneren de namen De mensen die we missen geven gebed collecte (diaconie: Vrienden van Gomarus) gaan lb 416:1,3,4 zegen

Dankuur

komen votum groet dnp 65:1,4 voor het danken Het is dankdag (zie onder) gebed Genesis 4 El Shaddai De eerste kerkdienst (verkondiging vanuit Genesis 4:26) De goedheid van God HC zondag 10, v/a 27; HC 45, v/a 116 Tel je zegeningen (zie onder) danken dankgebed gz 137 (GK06, ‘k Wil u, o God, mijn dank betalen) na het danken collecte (Drenthe Mission: Venezuela) gaan dnp 89:4 zegen __ Het is dankdag (wijs: Ik ga slapen, ik ben moe) 1 Het…

Missiedienst met avondmaal

komen gezongen votum groet dnp 117 horen gebed start kinderkring (gr.3-4, 7-8) Psalmen 117 overdenking Looft de Here, alle gij volken (opw 54) einde kinderkring vieren uitleg avondmaal gebed Aan uw tafel (Sela) rondgang + Prijs de Heer, mijn ziel & Laudate omnes gentes (Taizé) geven presentatie Wereldwerkers gebed collecte (Wereldwerkers) gaan dnp 134:2 zegen