Preken op Oude Testament

Preken op Oude Testament

Ken je God als Vader en als Leraar?

komen gezongen votum groet dnp 145:2,3 buigen schuldbelijdenis ps 119:61,62,63 (+ antifoon) genadeverkondiging horen gebed start kinderkringen (1-3, 4-5) Jesaja 30:18-26 Ken je God als Vader en als Leraar? (Jesaja 30:18-21) lb 886 einde kinderkringen geven gebed collecte (Wit-Rusland) gaan gz 261 zegen

Dienst met dopen

komen stilte votum groet gz 167 buigen 10 geboden dnp 105:1,3 horen gebed Ken je dit verhaal start kinderkringen (gr.1-3, 6-8) Romeinen 3:21-24 Genesis 5:28-29, 6:5-8 verkondiging (Genesis 6:8 ©NBG51) Genade zo oneindig groot (opw 428) einde kinderkringen vieren uitleg bij de doop lb 348:1,2,3 doop Noa Nienke Bergwerff lb 348:6,8,9 geven gebed collecte (zusterkerk Brazilië) gaan dnp 29:4 zegen

nieuwjaarsdienst

komen gezongen votum groet lb 511:7 (wijs: ps 110) buigen 10 geboden ps 119:58,59,60 horen gebed Je hoeft niet bang te zijn (tekst: zie onder) Jozua 1:1-9, Lucas 2:21 Op de drempel – met Jozua (Jozua 1:9) ps 84:5,6 geven gebed collecte gaan gz 250 zegen __ Je hoeft niet bang te zijn 1 Je hoeft niet bang te zijn al gaat de storm tekeer. Leg maar gewoon je hand in die van onze HEER. 2 Je hoeft niet bang…

Oudjaarsdienst

komen gezongen votum groet ps 93 horen gebed Deuteronomium 31:1-6, 34:10-12 Lied van Mozes Op de drempel – met Mozes (Deuteronomium 31:6) dnp 46:1,2 geven gebed collecte (Theologische Universiteit Kampen/Utrecht) gaan Ik geloof in God (wijs: lb 481) zegen

3e advent

votum en groet gezang 189 : 1 en 2 lezing van de wet psalm 25 : 2 en 4 gebed Genesis 38 Psalm 45 : 1 en 2 (dnp) Tekst: Genesis 49 : 8 – 12 Verkondiging, Volg de ster; Juda: Hij zwaait de scepter Liedboek 439 : 1 – 3 Gebed en voorbeden collecte opwekking 790 zegen

Dienst met avondmaal

welkom | votum en groet Opwekking 334 GK-gezang 243:1,2,3,4 Gebed Lezen Maleachi 3:13-24 Lezen Lucas 1:8-17 GK-psalm 95:3 Tekst Maleachi 3:22-24 Liedboek 439:1,2,3 Gebed GK-gezang 214: 1,2,3,4 Collectedoel GK-gezang 189: 1, 5

Themadienst – (homo)seksualiteit

Zingen: LB2013 gezang 441:1 Votum en groet Zingen: LB2013 gezang 442 Leefregel: lezen: Matteüs 5: 3-10 Zingen: NLB gezang 838: 1, 2 Kinderen naar kinderkring Preek met daarin verwerkt een aantal Schriftgedeelten – er is dus geen aparte Schriftlezing Zingen (na deel 1): Opwekking 350 Zingen (na deel 2): Psalm 139: 6, 11 Zingen (na deel 3): Opwekking 378 Gebed Collecte Kinderen terug uit kinderkring Zingen: NLB gezang 439: 1, 2, 4 Zegen en gezongen ‘Amen’

Dienst op eeuwigheidszondag

lied vooraf: dnp 73:7 __ komen stilte votum groet Onze schuilplaats is God (opw 847) buigen Matteüs 22:37-40 gebed horen Stil maar, wacht maar start kinderkringen (gr. 3/4, 6/7) 1 Tessalonicenzen 4:13-18 verkondiging (Leviticus 19:27-28) dnp 16 einde kinderkringen gedenken Es ist nun aus mit meinem Leben 3,4 (J.S. Bach) ps 90:1 wij herinneren de namen De mensen die we missen (Sela) geven gebed collecte (diaconie: Vrienden van Gomarus) gaan gz 209:2,3 zegen

Dienst 13 november

votum en groet psalm 95 : 1 – 3 Wet van God liedboek 898 : 1 en 2 gebed Exodus 3 : 1 en 2 – 6 preek deel 1 gezang 171 : 1 en 2 Exodus 3 : 7 – 10 en 11 – 14 preek deel 2 opwekking 770 gebed collecte gezang 261 zegen

Dankuur

komen votum groet lb 23c:1,2,5 voor het danken gebed Leviticus 26:3-13, 23-26, 40-45 De brood-stok (Leviticus 26:26, NBG51) ps 105:2,8,21 danken lb 719 dankgebed Ik ben zo dankbaar (opw 580) na het danken collecte (voedselbank) gaan gz 247:7 zegen

Jezus uitstralen – met een warm hart

komen stilte gezongen votum groet Prijs God die ons het leven geeft (opw 556) ps 134 buigen gebed horen Kom laat ons zingen vandaag start kinderkringen (gr. 3/4, 5/6) Romeinen 11:33 – 12:8 ps 103:3,7 Jezus uitstralen met een warm hart (Romeinen 12:1) einde kinderkringen 10 geboden geven Vol ontzag (opw 803) gz 162:1,4 (Barmhartig Vader op uw troon) gebed gz 162:9 collecte (diaconie: Red een Kind) gaan Groot is Hij (opw 574) zegen

De les van de ballingschap

votum en groet liedboek 713 : 1 ,2 leefregels Deuteronomium 5 : 1 – 21 liedboek 79 : 3 , 5 gebed Jeremia 29 : 4 – 14 Psalm 137 : 1 , 2 2 Kronieken 36 : 11 – 21 Psalm 137 : 3 , 3 verkondiging, de les van de ballingschap : de oorzaak , ellende ,zegen , van de ballingschap psalm 30 : 3 ,6 , 7 dankzegging en voorbede collecte GK- gezang 240 : 2 ,…