Preken op Oude Testament

Preken op Oude Testament

Kijk omhoog!

welkom votum groet lied psalm 25 : 1 en 7 Gods wil gebed lied LB 624 Bijbellezing Johannes 3, 14-18 tekst Numeri 21, 4-9 verkondiging lied psalm 91 : 1 en 3 DNP viering avondmaal lied OW 428 gebed collecte lied OW 311 zegen

Een stukje land in Anatot – 2

komen welkom gezongen votum groet ps 138 horen gebed De goedheid van God start kinderkringen (gr. 5/6 en 7/8) Jeremia 32:16-44 Een stukje land in Anatot – 2 Toekomst vol van hoop geven gz 175b (wisselzang: 50+/50-) gebed collecte (wereldwerkers) gaan zegenlied zegen

Een stukje land in Anatot

komen gezongen votum groet gz 132 (GK06, Dank u voor deze nieuwe morgen) buigen 10 geboden ps 119:52,53,54 horen gebed start kinderkringen (gr.1 en gr.3/4) Jeremia 32:1-15 Een stukje land in Anatot dnp 16:2,3 geven gebed collecte (Drenthe Mission: kerken Venezuela) gaan gz 141 (GK06, Dankt, dankt nu allen God) zegen

Hemelvaartsfeest

vooraf: Juich, want Jezus is Heer (opw 174) komen votum groet gz 215:1,2,3 Woord gebed We zullen gaan Handelingen 1:9-14 ps 20:3,4 Romeinen 8:31-39 Jezus zien na Hemelvaart (Romeinen 8:34 – ‘Jezus zien’ deel 7) antwoord Koning Jezus (opw 401) dankgebed collecte (NB: anders dan eerder aangekondigd!): Shalom Universiteit Congo gaan gz 215:4,5 zegen

Dienst met dopen en bevestiging ambtsdragers

komen stilte gezongen votum groet lb 705:1,2,3 buigen gebed vieren doopuitleg dooplied (Sela) doop Eelke Kornelis Rodenboog ps 105:5 horen gebed start kinderkring (gr.7/8) Spreuken 16:1-9 Goed afschuiven (Spreuken 16:3) ps 90:1,8 bevestigen uitleg bij het bijz. ambt vragen / antwoorden Neem mijn leven (lb 912) geven gebed collecte (stichting Newbornlife) gaan Wees mijn verlangen (opw 520) zegen

Psalm 122

Stil gebed Votum en zegengroet DNP Psalm 122: 1-2 10 geboden Zingen: GK237: 1, 4 en 5 Gebed om de opening van het Woord Lezen: Psalm 122 Zingen: DNP Psalm 122:3 Verkondiging Zingen: LB835: 1-4 ‘Jezus ga ons voor’ Dankzegging en voorbeden Collecte Zingen: NLB801: 1, 3, 7 en 8 ‘Door de nacht van strijd en zorgen’ Zegen

Dienst met dopen

komen gezongen votum groet ps 42a (Als een hert, mmv band) buigen Deuteronomium 5:6-21 gz 256:2,4 horen gebed start kinderkring Matteüs 16:13-28 Jezus zien – en volgen (Matteüs 16:24) lb 835:1,2 vieren doopuitleg doop Odessa Kloosterman Meer dan een wonder (Sela, mmv band) geven gebed collecte (Theol. Universiteit) gaan Zo zegent Hij jou (opw 746, mmv band) zegen

Biduur

voor het bidden gz 239 (canon, 2x) groet gz 243:2,4 gebed Psalmen 118 overdenking bij Psalmen 118:9 ps 118:3,5 HC zondag 10 bidden Gebed voor de werkdag (Sela, mmv band) gebed om geloof dnp 121:1 gebed voor gewas en arbeid dnp 121:2 jongerengebed dnp 121:3 diaconaal gebed dnp 121:4 na het bidden collecte (Dorcas: Oekraïne) gz 246:3 zegen

Dienst met avondmaal

Thuis (Sela) welkom gezongen votum groet ps 84:1,2,6 gebed voor Oekraïne Hoe kan er in de wereld vrede zijn (wijs: lb 221) gebed kinderkringlied / start kinderkring Exodus 12:21-30, 37-42 Nèt gered! ps 124 uitleg bij het avondmaal Apostolische Geloofsbelijdenis gz 176:5 rondgang / ps 100, lb 885, ps 150 gebed collecte Toekomst vol van hoop (Sela) zegen Lopen op het water (opw 789) ___ Hoe kan er in de wereld vrede zijn wanneer gerechtigheid en recht niet tellen, wanneer…

Wees betrouwbaar

Votum/groet Lezen: Joh. 1 : 1 – 5 Zingen: Opw. 755 Gods wil: lezing van de samenvatting van de 10 geboden (Matt. 22:37-40) Gebed Schriftlezingen: Psalm 12 Prediker 7 : 23 – 29 Zingen: Ps. 12 : 1 – 5 Tekst: Spreuken 20 : 6 Verkondiging Zingen: Lb. 513 : 1 – 4 Gebed en voorbeden Collecte Zingen: Opw. 710 Zegen

Stil zijn voor God

komen votum groet gz 171:1,2 (GK06, Wees stil…) buigen 10 geboden dnp 111:1,4 gebed horen kindermoment Habakuk 2:1-4, 14-20 Stil zijn voor God (Habakuk 2:20) ps 62:3 bevestigen uitleg bij het bijz. ambt vragen / antwoord dnp 90:6 geven gebed collecte (noodhulp Jemen) gaan lb 887:1,3 zegen