Preken op Nieuwe Testament

Preken op Nieuwe Testament

Verkondiging over Filemon

votum en groet psalm 126 : 1 – 3 wet psalm 130 : 1 – 4 gebed Filemon liedboek 146a : 4 en 5 verkondiging over Filemon : 15 en 16 opwekking 826 dankzegging en voorbede collecte liedboek 146c : 1, 5 en 7 zegen

Pinksterfeest met Avondmaal

vooraf: Vul dit huis met uw glorie komen gezongen votum groet Prijs de Geest: 1,2,3 horen gebed Zacharia 4:1-10 Door de kracht Overdenking: De zeven geesten van God (Openbaring 4:5b en 5:6b) lb 670:1,4,7 vieren uitleg bij het avondmaal Aan uw tafel rondgang (zingen: gz 176) geven gebed collecte (Open Doors) gaan Prijs de Geest: 4,5 zegen ps 100

Volhouden achter Jezus aan

Welkom en mededelingen Moment van Stilte Votum en Groet Liedboek 280 : 1 – 4 en 7 Gebed om ontferming Psalm 63 : 2 en 3 Thema Gebed voor de opening van het Woord Schriftlezingen: Marcus 8 : 34 – 35 Hebreeën 12 : 1 – 11 Gezang 201 : 1, 2 en3 Preek Liedboek 727 : 1, 3 – 6 en 10 Lezing van het gebod (Hebreeën 13 : 1 – 6) Opwekking 378 Dankgebed en voorbede Collecte Liedboek…

Mission-dienst

komen welkom stilte gezongen votum groet ps 122 buigen 10 geboden gz 119:1,2,5 (GK06, De kerk van alle tijden) horen gebed introductie ds Bessa gz 167 (GK06, Samen in de naam van Jezus) start kinderkringen (gr.1 + gr 2/3) Lucas 16:19-31 verkondiging (Leo Bessa) ps 117 einde kinderkringen geven info Verre Naasten 2021 gebed collecte (Drenthe Mission: Brazilië) gaan lb 247:1,3 / Abide with me zegen

Pesachmaal & avondmaal

Welkom – votum – groet Psalm 117 10 woorden Gezang 243 Gebed Mattheüs 26: 17 – 30 1 Korintiërs 11: 23 – 26 Verkondiging Psalm 116: 1, 2, 3, 4, 6 en 8 Viering Heilig Avondmaal Gezang 182: 4 en 6 Gebed Collecte Gezang 233 Zegen

Goede Vrijdag

vooraf Als dichtbij de oorlog dreigt ___ komen stilte votum groet lb 587:1,2,3 horen gebed Hebreeën 9:1-15 ps 65:2 Marcus 15:22-39 Jezus zorgt voor vrij entree (Marcus 15:38) ps 65:3 geven Heid. Catechismus 15/39, 16/43 gz 91 (GK06, In het kruis zal ‘k eeuwig roemen) Onze Vader collecte (Drenthe Mission: kerk Brazilië) gaan zegen Als alles duister is (Taizé) stilte

Palmzondag

Stilte Votum en groet Zingen: Ps. 93 : 1 – 3 Lezing van de wet Zingen: Ps. 25 : 4, 5, 6 Gebed Schriftlezing: Zacharias 9 : 9 – 10 Zingen: Ps. 24 : 1 – 4 Tekst: Matteüs 21 : 1 – 9 Verkondiging GK06, Gz. 88 (Uw opgang naar Jeruzalem) Gebed en voorbeden Collecte Zingen: Opw. 585 (Er is een dag) Zegen

Op weg naar Pasen

Votum en groet gezang 91 (GK 2006) wet van liefde gezang 89 (GK 2006) gebed start kinderkring Johannes 11 : 20-27 en 39-53 verkondiging, Op weg naar Pasen Opwekking 428 terugblik kinderkring dankgebed en voorbede collecte opwekking 687 zegen

Als één lid lijdt, wie lijdt er mee?

komen gezongen votum groet ps 75:1,4 horen gebed ps 16a (=opw 727) start kinderkring 1 Korintiërs 12:12-27 Als één lid lijdt, wie lijdt er mee? (1 Korintiërs 12:26,27) ps 133 geven Apostolicum opw 378 gemeentegebed collecte (Drenthe Mission) gaan ps 89:1,6,7 zegen

Wonderlijk oponthoud

Votum Groet Zingen Psalm 96 : 1, 2 Wet Zingen Opwekking 687 : 1 – 4 Gebed Schriftlezing / Tekst Lukas 8 : 40 – 56 Zingen Psalm 30 : 1, 2 Verkondiging Zingen Gezang 244 : 1 – 4 (GK 2017) Dankgebed met Voorbede Collecte Zingen Opwekking 672 : 1 – 4 Gezang 454 : 1, 3 (LvdK) Zegen

Jezus zien of Jezus niet zien

komen stilte votum groet dnp 96:1,2 buigen Tien Woorden ps 119:49,50,51 gebed horen Johannes 9:18-41 Laat ons Christus zien (opw 755) Jezus zien of Jezus niet zien (Johannes 9:39) Ik ben (Sela) geven gebed collecte (Theol. Universiteit) gaan lb 913 zegen

Dienst met dopen

komen votum groet ps 121 horen gebed Johannes 9:1-17 Jezus zien (Johannes 9:1-7) lb 534 vieren doopuitleg gz 175a doop Sarah van der Es Wonderlijk De zegen geven gebed collecte voor Congo gaan lb 909:1,2 zegen