"jongeren" Getagged Preken

"jongeren" Getagged Preken

Wie ben ik? – zondag 20 september 2020

Jongerendienst startweekend jeugdkringen vooraf: Who am I __ komen * welkom * stilte * votum * groet * Heer die mij ziet zoals ik ben (The Psalm Project 139) horen * gebed * Galaten 2:18-21 (BGT) * Wie ben ik? * Who am I? geven * Ik geloof in God de Vader (opw 347) * gebed * collecte (studenten TU Kampen) gaan * Het leven in mij (opw 801) * zegen ___ Klik hier voor de beamteksten