"corona" Getagged Preken

"corona" Getagged Preken

minidienst 18: Tranen brengen geluk

credits film en montage: Sara Huizinga (spreekgeluid is het beste te beluisteren met externe speakers) ___ Met open armen (Schrijvers voor Gerechtigheid) welkom Mag ik dan bij u gebed Psalm 126 Tranen brengen geluk (overdenking bij Psalmen 126) DNP 126 (wijs: ps 148) voorbeden collectemoment zegen Er is een dag (opw 585)

minidienst 17: Als een palm

Zingen: : “No longer slaves” Votum/zegen/groet/aansteken kaars Gebed Zingen: “Het woord van God” Tekst Ps 92: 13-16 Overweging Zingen: “Bij u is de bron” Dankgebed en voorbede (gebedspunten vanuit de gemeente…..) Collecte Dankzegen Zingen: “God zal voor ons zorgen”

minidienst 15: Pinksteren, nu wordt het pas goed Pasen!

film en montage: Lisa Olthof ___ Welkom Votum en bemoediging Zingen: Opw. 334  (Heer, uw licht en uw liefde schijnen) Gebed Schriftlezing: Handelingen 2 : 1 – 4 en 22 – 40 Zingen: Opw. 727 (= Psalmen voor Nu 16) Tekst: Handelingen 2 : 36 Verkondiging Zingen: Lb. 675 : 1, 2 (Geest van hierboven, = LvK 477) Geloofsbelijdenis Zingen: GK06 103 (O Schepper Geest woon in uw kerk), vs 1, 2, 3 en 9 Gebed en voorbeden Collecte Zingen:…

minidienst 14: Pinksteren

film & montage: Lisa Olthof ps 121:1 __ gz 102a:1,2 welkom opw 553 gebed kinderkring: Een rivier vol van vrede Handelingen 2:1-13 overdenking: De Geest spreekt alle talen (Handelingen 2:5-13) gz 167 gebed lb 687:3 zegen lb 704:3 __ collecte: steun missionaire projecten, via Givt-app of rek.nr Klik hier voor de beamteksten.

minidienst 13: Niet alleen

film en montage: Sara Huizinga, Lisa Olthof ___ welkom Vul dit huis met uw glorie – opwekking 815 Johannes 14:15-20 (BGT) Niet alleen – overdenking bij Johannes 14:18 nagesprek Je draagt het niet alleen voorbeden collectemoment Geest van hierboven – lb 675 zegen  

minidienst 12: Hemelvaart

welkom gz 101:1,3,5 (GK06) gebed Handelingen 1:1-11 overdenking: Grote veranderingen (Handelingen 1:9-11) ps 118:8 Onze Vader gz 176:4 zegen lb 415:3 Klik hier voor de beamteksten.

minidienst 11: Herstel de eerste liefde

film & montage: Lisa Olthof ___ welkom ps 121:1 gebed Is je deur nog op slot? Openbaring 2:1-7 overdenking: Herstel de eerste liefde (Opb.2:4) ps 42:3 (oude berijming) voorbeden collectemoment zegen Herstel mijn eerste liefde ___ Klik hier voor de beamteksten.

minidienst 10: De tirannie verdrijven

film & montage: Lisa Olthof ___ welkom O Lord, hear my prayer / gebed kindermoment opw 689 + Romeinen 6:16-23 lb 708:6 + overdenking: De tirannie verdrijven lvk 435:4,5 voorbeden collecte (ivm moederdag: New Born Life, via rek.nr. of Givt-app) zegen opw 720 ___ Als je hier klikt, kom je bij een preek-namen-bingo die bij deze dienst hoort.

minidienst 9: God is bij ons

film & montage: Lisa Olthof ___ Zingen: Psalm 84 (Psalmen voor Nu): Wat hou ik van uw huis Welkom Lezingen: Johannes 1:1-14, Openbaring 21:1-4 Overdenking Zingen: Opwekking 518 (Heer u doorgrondt en kent mij) Voorbeden Collecte Zingen: Ik zal er zijn (Sela) Zegen ___ Klik hier voor de beamteksten.

minidienst 8: Sabbat in de woestijn

film en montage: Lisa Olthof ___ Welkom Psalm 42 : 1, 3, 5 Kinderlied: “Ik ben” (van Marcel Zimmer) Gebed Lezing: Exodus 16 DNP 99 : 1, 2, 5 Tekst: Exodus 16 : 9 – 12 Overdenking Opwekking 816 (Kom kijken wat de Heer gaat doen) Voorbeden Collecte Heer wijs mij uw weg (Opw. 687) Zegen

ouderen – minidienst 02

welkom Heer, ai, maak mij uwe wegen (psalm 25:2 oude berijming) gebed Exodus 15:22-27 overdenking: Parkeren in de zon Tel uw zegeningen (Urker Mannenkoor) Onze Vader Ik roem in God, ik prijs ’t onfeilbaar Woord (psalm 56:5,6 oude berijming) zegen
  • 1
  • 2