"avondmaal" Getagged Preken

"avondmaal" Getagged Preken

Geen vrede zonder recht

vooraf: Groot is uw trouw, o Heer (gk06, gz 160) komen welkom votum groet De kerk van alle tijden (gk06, gz 119:1,2,5) horen gebed U bent die U bent start kinderkring (gr.4-5, 6-8) Psalmen 85 Geen vrede zonder recht (overdenking bij Psalmen 85:11) dnp 85:3 einde kinderkring vieren uitleg avondmaal gebed geloofsbelijdenis: gz 175a rondgang (+ lb 912) geven gebed collecte (Congo) gaan dnp 75:1 zegen

Dienst met avondmaal

Thuis (Sela) welkom gezongen votum groet ps 84:1,2,6 gebed voor Oekraïne Hoe kan er in de wereld vrede zijn (wijs: lb 221) gebed kinderkringlied / start kinderkring Exodus 12:21-30, 37-42 Nèt gered! ps 124 uitleg bij het avondmaal Apostolische Geloofsbelijdenis gz 176:5 rondgang / ps 100, lb 885, ps 150 gebed collecte Toekomst vol van hoop (Sela) zegen Lopen op het water (opw 789) ___ Hoe kan er in de wereld vrede zijn wanneer gerechtigheid en recht niet tellen, wanneer…

Avondmaal

vooraf: Breng ons samen (opw 797) komen votum groet gz 182:1 buigen / horen gebed kindermoment 1 avondmaal (naar binnen) gz 182:2 2 avondmaal (naar achteren en naar voren) gz 182:3,6 Matteüs 26:26-29 Jezus’ testament gz 182:5 3 avondmaal (opzij) Apostolicum gz 176:5 vieren 4 avondmaal (naar boven) gz 182:4 rondgang gz 213:1,2 geven gebed collecte (meisjes voor meisjes) gaan Abba, Vader, u alleen (lb 886 / opw 136) zegen