Preken door Sjaak de Boer

Preken door Sjaak de Boer

minidienst 15: Pinksteren, nu wordt het pas goed Pasen!

film en montage: Lisa Olthof ___ Welkom Votum en bemoediging Zingen: Opw. 334  (Heer, uw licht en uw liefde schijnen) Gebed Schriftlezing: Handelingen 2 : 1 – 4 en 22 – 40 Zingen: Opw. 727 (= Psalmen voor Nu 16) Tekst: Handelingen 2 : 36 Verkondiging Zingen: Lb. 675 : 1, 2 (Geest van hierboven, = LvK 477) Geloofsbelijdenis Zingen: GK06 103 (O Schepper Geest woon in uw kerk), vs 1, 2, 3 en 9 Gebed en voorbeden Collecte Zingen:…

minidienst 8: Sabbat in de woestijn

film en montage: Lisa Olthof ___ Welkom Psalm 42 : 1, 3, 5 Kinderlied: “Ik ben” (van Marcel Zimmer) Gebed Lezing: Exodus 16 DNP 99 : 1, 2, 5 Tekst: Exodus 16 : 9 – 12 Overdenking Opwekking 816 (Kom kijken wat de Heer gaat doen) Voorbeden Collecte Heer wijs mij uw weg (Opw. 687) Zegen