Preken door Roland Schipper

Preken door Roland Schipper

De HEER is mijn banier – zondag 25 oktober 2020

Votum en zegen (door predikant) Onze hulp is de Naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft Groet: Genade voor u en vrede van God de Vader en van de Here Jezus Christus Lied: GK/Ps 146: 1 en 3 (a.u.b. melodie Joh de Heer) Gebed Introductie op thema ‘De Heer is mijn banier’ Bijbellezing: Exodus 17 (vers 1-16) (gemeentelid) Preek over Exodus 17:15 Lied: GK 238: 1, 2, 3   Ik bouw op U Gebed + voorbeden Collecte (bij…