Preken door M. Wielhouwer

Preken door M. Wielhouwer

Volhouden achter Jezus aan

Welkom en mededelingen Moment van Stilte Votum en Groet Liedboek 280 : 1 – 4 en 7 Gebed om ontferming Psalm 63 : 2 en 3 Thema Gebed voor de opening van het Woord Schriftlezingen: Marcus 8 : 34 – 35 Hebreeën 12 : 1 – 11 Gezang 201 : 1, 2 en3 Preek Liedboek 727 : 1, 3 – 6 en 10 Lezing van het gebod (Hebreeën 13 : 1 – 6) Opwekking 378 Dankgebed en voorbede Collecte Liedboek…

Dienst 27 juni 2021

Votum en groet LB lied 216: 1-3 een eerste woord gebed om ontferming LB lied 725: 1 en 4 kindermoment GK gezang 255: 1-3 gebed om de opening van het woord Prediker 11: 1-6 Matteüs 6: 25-34 LB lied 720: 1-5 apostolissche geloofsbelijdenis LB lied 217: 5 dankgebed en voorbeden collecte GK gezang 254: 1-3 zegen