Preken door M. de Loon

Preken door M. de Loon

Themadienst – (homo)seksualiteit

Zingen: LB2013 gezang 441:1 Votum en groet Zingen: LB2013 gezang 442 Leefregel: lezen: Matteüs 5: 3-10 Zingen: NLB gezang 838: 1, 2 Kinderen naar kinderkring Preek met daarin verwerkt een aantal Schriftgedeelten – er is dus geen aparte Schriftlezing Zingen (na deel 1): Opwekking 350 Zingen (na deel 2): Psalm 139: 6, 11 Zingen (na deel 3): Opwekking 378 Gebed Collecte Kinderen terug uit kinderkring Zingen: NLB gezang 439: 1, 2, 4 Zegen en gezongen ‘Amen’