Preken door Jan Willem Gunnink

Preken door Jan Willem Gunnink

Bruiloft in Kana

komen welkom gezongen votum groet ps 108 : 1 en 2 GK buigen woord ten leven Hosea 5: 13- 6: 3 ps 92: 1, 2 en 5 horen gebed Jesaja 62: 1-5 en Johannes 2: 1-11 Filmpje kinderen Verkondiging lied 909 Liedboek geven gebed collecte gaan lied 971 Liedboek zegen

Zoekers vinden Jezus! – 2e kerstdag

Sela: “Een kind is ons geboren een zoon is ons gegeven” welkom, Votum en Groet GK-2006-gezang 81: 1, 2, 5 Belijdenis van Nicea Liedboek 439: 1, 3 daarna Gebed Lezen Micha 5: 1-3 GK-2006-gezang 86: 1,4 Lezen Matteüs 2: 1-12 en lied: “De wijzen de wijzen” preek: Zoekers vinden Jezus! Liedboek 478: 1, 4 Gebed en collectedoel Liedboek 444: 1 , 2, 5 zegen

Ester

Votum en vredegroet Zingen: Ps. 93:1,2,3 De Heer regeert, bekleed met majesteit Gebed Inleiding op het boek Ester Zingen: Ps. 2:1,2 (DNP) Wat willen al die wereldleiders toch, met al hun plannen en hun dwaze dromen? Schriftlezing: Ester 1 Kindermoment Verkondiging Zingen: LB 1009:1,2,3 – O lieve Heer, geef vrede Gods leefregels Zingen: GK 169:1,2,3 – Wees eerlijk, doe de mensen recht Gebed Collecte Zingen: Ps. 72:1,2,6 O God wil aan de koning schenken, uw recht en wijs beleid Zegen

Hoop

Zingen Lied 479 : “Aan U behoort, o Heer der heren” (liedboek 1973) Welkom Zingen: Gz. 147: 1,2 en 4 ‘Maak muziek voor God de Vader’ Kindermoment Gebed voor de opening van het Woord Bijbellezing: Jesaja 63: 19b – 64: 8 en Marcus 13: 24 – 37 Zingen: NLB 462: 1-6 ‘Zal er ooit een dag van vrede…? Overdenking Dankgebed – voorbeden Collecte Voordat we de zegen van God ontvangen, klinkt het lied van Bach (484) over de komst van…

minidienst 17: Als een palm

Zingen: : “No longer slaves” Votum/zegen/groet/aansteken kaars Gebed Zingen: “Het woord van God” Tekst Ps 92: 13-16 Overweging Zingen: “Bij u is de bron” Dankgebed en voorbede (gebedspunten vanuit de gemeente…..) Collecte Dankzegen Zingen: “God zal voor ons zorgen”