Preken door Jan van 't Spijker

Preken door Jan van 't Spijker

De vijand wordt instrument

votum en groet psalm 67 : 1 en 2 Gods wet (Markus 12 : 28b – 31 en Romeinen 13 : 8 – 10) opwekking 355 gebed Handelingen 9 : 1 – 22 liedboek psalm 22 : 12 verkondiging n.a.v. Handelingen 9 : 15 gezang 118 : 1 – 3 dankgebed collecte opwekking 334 zegen

Wat doet Jezus met ons …?

Mededelingen en welkom Votum en groet Liedboek 2013, Psalm 72: 1, 6 en 7 Lezing van Gods wet Gereformeerd Kerkboek Psalm 25: 2, 4 en 6 Gebed Lezing Marcus 4: 1 – 20 Liedboek 2013, Gezang 764: 1, 2, 3 en 6 Verkondiging over Marcus 4: 1 – 20 ‘wat doet Jezus met ons …?’ Liedboek 2013, Gezang 413: 1, 2 en 3 Dankgebed Collecte Liedboek 2013, Gezang 415: 1, 2 Zegen Liedboek 2013, Gezang 415: 3 Zegen