Preken door Jan van 't Spijker

Preken door Jan van 't Spijker

Wat doet Jezus met ons …?

Mededelingen en welkom Votum en groet Liedboek 2013, Psalm 72: 1, 6 en 7 Lezing van Gods wet Gereformeerd Kerkboek Psalm 25: 2, 4 en 6 Gebed Lezing Marcus 4: 1 – 20 Liedboek 2013, Gezang 764: 1, 2, 3 en 6 Verkondiging over Marcus 4: 1 – 20 ‘wat doet Jezus met ons …?’ Liedboek 2013, Gezang 413: 1, 2 en 3 Dankgebed Collecte Liedboek 2013, Gezang 415: 1, 2 Zegen Liedboek 2013, Gezang 415: 3 Zegen