Preken door J. Plug

Preken door J. Plug

Jesus, go home!

votum en groet psalm 92 : 1 – 3 Gods goede geboden (Micha 6 : 6 – 8) gezang 173 gebed Marcus 5 : 1 – 20 opwekking 805 verkondiging, Jesus, go home! liedboek 791 dankzegging en voorbede collecte opwekking 769 zegen