Preken door Gert Meijer (Pagina 2)

Preken door Gert Meijer (Pagina 2)

Jezus zien of Jezus niet zien

komen stilte votum groet dnp 96:1,2 buigen Tien Woorden ps 119:49,50,51 gebed horen Johannes 9:18-41 Laat ons Christus zien (opw 755) Jezus zien of Jezus niet zien (Johannes 9:39) Ik ben (Sela) geven gebed collecte (Theol. Universiteit) gaan lb 913 zegen

Dienst met dopen

komen votum groet ps 121 horen gebed Johannes 9:1-17 Jezus zien (Johannes 9:1-7) lb 534 vieren doopuitleg gz 175a doop Sarah van der Es Wonderlijk De zegen geven gebed collecte voor Congo gaan lb 909:1,2 zegen

Stil zijn voor God

komen votum groet gz 171:1,2 (GK06, Wees stil…) buigen 10 geboden dnp 111:1,4 gebed horen kindermoment Habakuk 2:1-4, 14-20 Stil zijn voor God (Habakuk 2:20) ps 62:3 bevestigen uitleg bij het bijz. ambt vragen / antwoord dnp 90:6 geven gebed collecte (noodhulp Jemen) gaan lb 887:1,3 zegen

Jaarwisselingsdienst

komen votum groet lb 90a:1,4,5,6 horen gebed Openbaring 22:1-5 dnp 46:2 Paradijs-perspectief Gebed voor de werkdag geven gebed collecte (ZOA: noodhulp in Colombia) gaan Apostolicum gz 176:5 (opname 31-12-2018) zegen

Iedereen telt mee – 1e kerstdag

Sela – Kerstnacht boven Bethlehem Sela – Maria had je door welkom | votum | groet | gebed Liedboek 477: 1, 4 kerstfeest met de kinderen Lucas 2: 1-7 | 1 Korintiërs 15: 48 preekthema: iedereen telt mee lied: Vrolijk kerstfeest iedereen dankgebed Liedboek 487 collectedoel zegen GK-2006-gezang 50

3e advent – Wie is de belangrijkste?

vooraf mededeling ps 27:7 3e adventskaars lb 441:1,3,5 komen votum groet gz 163 buigen verootmoediging ps 130:2,3 gebed horen projectlied (Jij telt mee) Marcus 9:33-37 Tel je mee? [1]3: Wie is de belangrijkste? kindermoment Ik wil jou van harte dienen (opw 378) geven gebed collecte (New born life) gaan Toekomst vol van hoop (Sela) zegen

1e advent – Doopdienst

komen lb 441:1 1e adventskaars votum groet lb 23b:1,2,5 buigen 10 geboden opw 244 (Welzalig de man) horen gebed projectlied Lucas 2:1-5 Tel je mee?[1] 1: De volkstelling lb 348:1,2,3,4 vieren doopuitleg doop Emma Sandra Bergwerff lb 348:6,8,9 geven gebed collecte (steun buitenlandse kerken) gaan Kidsopwekking 251 (Ga in vrede) zegen [1] In aansluiting bij het kinder-adventsproject van Bible Basics

Jezus feliciteert wie in geloof sterven

komen stilte gezongen votum groet buigen opw 686 (Heer wijs mij uw weg) horen gebed kindermoment Openbaring 14:6-13 Jezus feliciteert wie in geloof sterven (Openbaring 14:13) gedenken ps 90:1 wij herinneren de namen opw 770 (Ik zal er zijn) geven gebed collecte voor vrienden van Gomarus gaan God zal met je meegaan zegen

Jezus zien (3)

komen stilte gezongen votum groet Wat hou ik van uw huis (PvN 84, mmv band) buigen 10 geboden ps 36:2 horen gebed kinderkringlied (mmv band) start kinderkring (gr. 1-4) Hebreeën 2:14 – 3:6 Jezus zien 3 (Hebreeën 3:1) Jezus leeft in eeuwigheid (gz 228) geven gebed collecte (zusterkerken in Venezuela) gaan Zegen mij (opw 710, mmv band) zegen

Dankuur

komen votum groet gz 254 voor het danken gebed 2 Korintiërs 9 (Henk Steenbergen) Laten we God danken (2 Korintiërs 9:15) dnp 65:2,3,4 danken gz 141:1 (GK06 Dankt, dankt nu allen God) danken voor genade en geloof gz 141:2 danken voor bloei en bezigheden gz 141:3 na het danken collecte (dagopvang dak- en thuislozen) gaan gz 175a zegen

Engelen dienen ons om Christus te dienen

komen stilte votum groet gezang 132 buigen schuld/genade psalm 32:1,2 horen gebed Engelen (Elly & Rikkert) start kinderkring Hebreeën 1 (NBV21) Engelen dienen ons om Christus te dienen (Hebreeën 1:14 NBV21) liedboek 405 geven gebed collecte gaan liedboek 103a:1,4 zegen

Jezus zien (jaarthema): Bartimeüs

komen stilte gezongen votum groet lb 280:1,3,4 buigen schuldbelijdenis en genadeverkondiging icm Uit de diepten (PvN 130) horen gebed Jesaja 35 Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus (Kidsopw.118) start kinderkring Marcus 10:46-52 Jezus zien (jaarthema): Bartimeüs ps 146:1,3,4,6 geven gebed collecte (diaconie: Wit Rusland) gaan zegenlied zegen