Preken door Gert Meijer

Preken door Gert Meijer

4e lijdenszondag – Jezus uitstralen (5)

dienst in kader van jaarthema Jezus uitstralen (5) komen stilte gezongen votum groet lb 868:1,2,3 horen gebed start kinderkringen (gr.1-3, 4-5) Genesis 18:1-8, Hebreeën 13:1-2 Mag ik dan bij jou Jezus uitstralen – 5 (Matteüs 25:35c) dnp 146:1,5,6 einde kinderkringen geven 10 geboden gz 162:1,3,4,6,7,8,9 gebed collecte (Theol. Universiteit Kampen-Utrecht) gaan lb 985 zegen

Dienst met dopen

komen stilte votum groet lb 536:1 en lb 556:5 buigen samenvatting 10 geboden In de hemel is de Heer horen gebed start kinderkringen (gr.4-5, 6-8) Marcus 14:3-11 verkondiging (Marcus 14:3-9) gz 202 einde kinderkringen vieren uitleg bij de doop Van top tot teen doop Jan Siebe Oosterhuis dnp 105:1,3 geven gebed collecte (voedselbank) gaan dnp 121:2 zegen

Dienst met avondmaal

2e zondag lijdenstijd vooraf Breng ons samen welkom ps 103:6,7 komen groet lb 968:2 buigen gebed start kinderkring (gr.1-3) uitleg avondmaal 1 (jezelf toetsen, uitnodiging en terugwijzing) Aan uw tafel horen Matteüs 26:20-30 ps 117 ps 118:1,10 uitleg avondmaal 2 (bemoediging, Christus gedenken) Zie hoe Jezus lijdt voor mij einde kinderkring vieren gebed Apostolicum rondgang (+ dnp 116) geven gebed collecte (Stichting Fundament) gaan lb 968:5 zegen

Jaarthema dienst – Jezus uitstralen

komen Vol ontzag (opw 803) stilte votum groet Heer, wees nabij, de aarde heeft gebeefd (tekst: zie onder) horen gebed Ik was hongerig start kinderkringen (gr.4-5, 6-8) Matteüs 25:31-46 Jezus uitstralen – 4 (Matteüs 25:35a) ps 146:1,3,4,5 einde kinderkringen geven 10 geboden Welzalig de man (opw 244) gebed collecte (noodhulp aardbeving Turkije / Syrië) gaan zegen lb 425 ___ Heer, wees nabij, de aarde heeft gebeefd, en mensen sterven, er is zoveel leed. Uw schepping scheurt, bedolven raken wij, verslagen…

Dienst met dopen

komen stilte votum groet gz 167 buigen 10 geboden dnp 105:1,3 horen gebed Ken je dit verhaal start kinderkringen (gr.1-3, 6-8) Romeinen 3:21-24 Genesis 5:28-29, 6:5-8 verkondiging (Genesis 6:8 ©NBG51) Genade zo oneindig groot (opw 428) einde kinderkringen vieren uitleg bij de doop lb 348:1,2,3 doop Noa Nienke Bergwerff lb 348:6,8,9 geven gebed collecte (zusterkerk Brazilië) gaan dnp 29:4 zegen

Dienst met bevestiging oudsten

komen stilte gezongen votum groet dnp 136:1(a),2(v),8(m),11(a) buigen gebed horen Onder, boven, voor en achter start kinderkringen (gr 1-3, 4-5) Handelingen 20:17-38 Zorg voor jezelf en voor de kerk (Handelingen 20:28) ps 16a (Ik val niet uit zijn hand) bevestigen uitleg over oudsten vragen/antwoorden lb 416:1 geven gebed collecte gaan gz 175b (wisselzang; zonder ‘amen’) zegen

Dienst met openbare geloofsbelijdenis

komen stilte gezongen votum groet Heer, u bent mijn leven (gz 177) buigen Matteüs 22:37-40 (BGT) dnp 119:8,20,42 horen gebed start kinderkringen 1 Timoteüs 6:11-16 De wedstrijd van het geloof (1 Timoteüs 6:12) Oceans belijden Waarom doe ik belijdenis? Thank You vragen / antwoorden Zegen hen (korte versie opw 710) belijdeniscadeaus Belijdenis geven gebed collecte gaan Dankt, dankt nu allen God (GK06, gz 141) zegen

nieuwjaarsdienst

komen gezongen votum groet lb 511:7 (wijs: ps 110) buigen 10 geboden ps 119:58,59,60 horen gebed Je hoeft niet bang te zijn (tekst: zie onder) Jozua 1:1-9, Lucas 2:21 Op de drempel – met Jozua (Jozua 1:9) ps 84:5,6 geven gebed collecte gaan gz 250 zegen __ Je hoeft niet bang te zijn 1 Je hoeft niet bang te zijn al gaat de storm tekeer. Leg maar gewoon je hand in die van onze HEER. 2 Je hoeft niet bang…

Oudjaarsdienst

komen gezongen votum groet ps 93 horen gebed Deuteronomium 31:1-6, 34:10-12 Lied van Mozes Op de drempel – met Mozes (Deuteronomium 31:6) dnp 46:1,2 geven gebed collecte (Theologische Universiteit Kampen/Utrecht) gaan Ik geloof in God (wijs: lb 481) zegen

Kerstfeest

samen zingen Licht in de nacht Kerstnacht boven Bethlehem __ samenkomen welkom votum groet Komt allen tezamen de kerstboodschap gebed kerst met kinderen 1: * Wij zijn op weg * kerstverhaal: de wijzen * Geef licht Lucas 2:1-20 Zingen met de herders (Lucas 2:20) Prijs de Heer die herders prijzen weggeven gebed collecte (Newbornlife) Stille nacht Een kind is ons geboren (Sela) kerst met kinderen 2: * cadeautjes * kerstgroet van kinderen gaan in vrede Ere zij God zegen

Dienst met dopen – 4e advent

voor de dienst: * 4e adventskaars * lb 441:10 ___ komen * stilte * gezongen votum * groet * dnp 84:1 buigen * 10 geboden * ps 130:1,2,3 horen * gebed * start kinderkringen (gr. 1-3, 4-5, 6-8) * Lucas 1:39-56 * gz 47:1,3,6 (GK06: Hoe heilig is zijn naam) * preek vanuit Lucas 1:50 * Magnificat (Sela) * einde kinderkringen vieren * uitleg bij de doop * doop Eva Swaving * Ik zal er zijn (Sela) geven * gebed…

Dienst op eeuwigheidszondag

lied vooraf: dnp 73:7 __ komen stilte votum groet Onze schuilplaats is God (opw 847) buigen Matteüs 22:37-40 gebed horen Stil maar, wacht maar start kinderkringen (gr. 3/4, 6/7) 1 Tessalonicenzen 4:13-18 verkondiging (Leviticus 19:27-28) dnp 16 einde kinderkringen gedenken Es ist nun aus mit meinem Leben 3,4 (J.S. Bach) ps 90:1 wij herinneren de namen De mensen die we missen (Sela) geven gebed collecte (diaconie: Vrienden van Gomarus) gaan gz 209:2,3 zegen