Preken door Gert Meijer

Preken door Gert Meijer

Jaarwisseling

vooraf: Als ik naar de bergen kijk komen welkom gezongen votum groet ps 150 horen gebed Dankuwel voor de sterren start kinderkringen (gr 1/2, 5/6) 1 Timoteüs 1:1-17 ps 68:10 (oude berijming) Ere zij God voor eeuwig (verkondiging vanuit 1 Timoteüs 1:17) Eer zij God in onze dagen (lb 487) einde kinderkringen geven gebed collecte (Stichting Gave) gz 175a gaan zegen

Kerstfeest

samen zingen Kerstnacht boven Bethlehem kom allen samen welkom votum groet Komt allen tezamen voor goed nieuws gebed Lucas 2:7-14 Knoop het even in je oren Efeziërs 2:11-18 Vrede op aarde (Lucas 2:14, Efeziërs 2:14) lb 482 deel met anderen gebed O kom, o kom, Immanuël collecte (Voedselbank) kerstcadeautjes + Laat het kerst zijn en ga in vrede Ere zij God zegen

Alert

vooraf: – aansteken 3e adventskaars – adventslied: lb 441:8 komen votum groet lb 751:4 buigen 10 geboden ps 130:3 horen gebed Ga je mee op zoek start kinderkringen (gr. 1/2, 5/6) Matteüs 25:1-13 Wacht op de Heer Alert Er is een dag einde kinderkringen geven gebed collecte gaan lb 751:5 zegen

Dienst met dopen

– aansteken 1e adventskaars – adventslied: lb 441:1 ___ komen afhankelijkheidsbelijdenis groet dnp 25:2 horen gebed Ik wens jou start kinderkringen (gr. 1/2, 5/6) Marcus 10:13-16 Laat de kinderen bij mij komen Wonderlijk einde kinderkringen vieren uitleg bij de doop Nicenum dnp 105:3 doop Tess en Milan Buist, Jinte Boersema Doop geven gebed collecte (Congo) gaan gz 177:3,4 zegen

Eeuwigheidszondag

komen stilte votum groet dnp 43:2,3 buigen Romeinen 13:8-10 gebed horen start kinderkringen (gr. 3/4, 7/8) Jesaja 40:1-11 Troost (overdenking bij HC zondag 1 en 22) einde kinderkringen gedenken Stil (opw 695) gedicht Actus Tragicus – Sinfonia (J.S. Bach) wij herinneren de namen De mensen die we missen geven gebed collecte (diaconie: Vrienden van Gomarus) gaan lb 416:1,3,4 zegen

Dankuur

komen votum groet dnp 65:1,4 voor het danken Het is dankdag (zie onder) gebed Genesis 4 El Shaddai De eerste kerkdienst (verkondiging vanuit Genesis 4:26) De goedheid van God HC zondag 10, v/a 27; HC 45, v/a 116 Tel je zegeningen (zie onder) danken dankgebed gz 137 (GK06, ‘k Wil u, o God, mijn dank betalen) na het danken collecte (Drenthe Mission: Venezuela) gaan dnp 89:4 zegen __ Het is dankdag (wijs: Ik ga slapen, ik ben moe) 1 Het…

Missiedienst met avondmaal

komen gezongen votum groet dnp 117 horen gebed start kinderkring (gr.3-4, 7-8) Psalmen 117 overdenking Looft de Here, alle gij volken (opw 54) einde kinderkring vieren uitleg avondmaal gebed Aan uw tafel (Sela) rondgang + Prijs de Heer, mijn ziel & Laudate omnes gentes (Taizé) geven presentatie Wereldwerkers gebed collecte (Wereldwerkers) gaan dnp 134:2 zegen

God eist hartelijkheid tussen de generaties

komen stilte gezongen votum groet ps 42a buigen 10 geboden dnp 78:1,2 horen gebed Is je deur nog op slot start kinderkringen (gr 1/2, 5/6) Maleachi 3:22-24 God eist hartelijkheid tussen de generaties (verkondiging vanuit Maleachi 3:24) dnp 105:1,3 geven presentatie jeugdkringen gebed collecte (Eleos) gaan Gebed om zegen (opw 710) zegen

Doopdienst

komen welkom votum groet dnp 36:2 horen gebed Jesaja 12 Johannes 7:37-39 Genieten van fris water (verkondiging vanuit Jesaja 12:3) Als een hert (ps 42a) vieren uitleg bij de doop Apostolicum Kom tot de Vader (opw 599) doop Maeve Marianne Leever Ik zal er zijn (Sela) geven gebed collecte (Evangelie & Moslims) gaan dnp 72:7 zegen