Preken door Gert Meijer

Preken door Gert Meijer

Een stukje land in Anatot – 2

komen welkom gezongen votum groet ps 138 horen gebed De goedheid van God start kinderkringen (gr. 5/6 en 7/8) Jeremia 32:16-44 Een stukje land in Anatot – 2 Toekomst vol van hoop geven gz 175b (wisselzang: 50+/50-) gebed collecte (wereldwerkers) gaan zegenlied zegen

Een stukje land in Anatot

komen gezongen votum groet gz 132 (GK06, Dank u voor deze nieuwe morgen) buigen 10 geboden ps 119:52,53,54 horen gebed start kinderkringen (gr.1 en gr.3/4) Jeremia 32:1-15 Een stukje land in Anatot dnp 16:2,3 geven gebed collecte (Drenthe Mission: kerken Venezuela) gaan gz 141 (GK06, Dankt, dankt nu allen God) zegen

Pinksterfeest met Avondmaal

vooraf: Vul dit huis met uw glorie komen gezongen votum groet Prijs de Geest: 1,2,3 horen gebed Zacharia 4:1-10 Door de kracht Overdenking: De zeven geesten van God (Openbaring 4:5b en 5:6b) lb 670:1,4,7 vieren uitleg bij het avondmaal Aan uw tafel rondgang (zingen: gz 176) geven gebed collecte (Open Doors) gaan Prijs de Geest: 4,5 zegen ps 100

Hemelvaartsfeest

vooraf: Juich, want Jezus is Heer (opw 174) komen votum groet gz 215:1,2,3 Woord gebed We zullen gaan Handelingen 1:9-14 ps 20:3,4 Romeinen 8:31-39 Jezus zien na Hemelvaart (Romeinen 8:34 – ‘Jezus zien’ deel 7) antwoord Koning Jezus (opw 401) dankgebed collecte (NB: anders dan eerder aangekondigd!): Shalom Universiteit Congo gaan gz 215:4,5 zegen

Dienst met dopen en bevestiging ambtsdragers

komen stilte gezongen votum groet lb 705:1,2,3 buigen gebed vieren doopuitleg dooplied (Sela) doop Eelke Kornelis Rodenboog ps 105:5 horen gebed start kinderkring (gr.7/8) Spreuken 16:1-9 Goed afschuiven (Spreuken 16:3) ps 90:1,8 bevestigen uitleg bij het bijz. ambt vragen / antwoorden Neem mijn leven (lb 912) geven gebed collecte (stichting Newbornlife) gaan Wees mijn verlangen (opw 520) zegen

Paasfeest

vooraf In alle vroegte (GK06, gz 97; refrein: samenzang) aansteken nieuwe paaskaars ___ komen welkom gezongen votum groet Daar juicht een toon (GK06, gz 95) horen gebed Ik leef (Sela) start kinderkringen Marcus 15:40-16:8 Uw genade is mij genoeg (opw 614) bang en blij met Pasen (verkondiging vanuit Marcus 16:8) geven Apostolicum Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft (opw 44) gebed collecte (diaconie: Aix-en-Provence) gaan U zij de glorie (GK06, gz 99) zegen

Goede Vrijdag

vooraf Als dichtbij de oorlog dreigt ___ komen stilte votum groet lb 587:1,2,3 horen gebed Hebreeën 9:1-15 ps 65:2 Marcus 15:22-39 Jezus zorgt voor vrij entree (Marcus 15:38) ps 65:3 geven Heid. Catechismus 15/39, 16/43 gz 91 (GK06, In het kruis zal ‘k eeuwig roemen) Onze Vader collecte (Drenthe Mission: kerk Brazilië) gaan zegen Als alles duister is (Taizé) stilte

Als één lid lijdt, wie lijdt er mee?

komen gezongen votum groet ps 75:1,4 horen gebed ps 16a (=opw 727) start kinderkring 1 Korintiërs 12:12-27 Als één lid lijdt, wie lijdt er mee? (1 Korintiërs 12:26,27) ps 133 geven Apostolicum opw 378 gemeentegebed collecte (Drenthe Mission) gaan ps 89:1,6,7 zegen

Dienst met dopen

komen gezongen votum groet ps 42a (Als een hert, mmv band) buigen Deuteronomium 5:6-21 gz 256:2,4 horen gebed start kinderkring Matteüs 16:13-28 Jezus zien – en volgen (Matteüs 16:24) lb 835:1,2 vieren doopuitleg doop Odessa Kloosterman Meer dan een wonder (Sela, mmv band) geven gebed collecte (Theol. Universiteit) gaan Zo zegent Hij jou (opw 746, mmv band) zegen

Dienst met avondmaal

Thuis (Sela) welkom gezongen votum groet ps 84:1,2,6 gebed voor Oekraïne Hoe kan er in de wereld vrede zijn (wijs: lb 221) gebed kinderkringlied / start kinderkring Exodus 12:21-30, 37-42 Nèt gered! ps 124 uitleg bij het avondmaal Apostolische Geloofsbelijdenis gz 176:5 rondgang / ps 100, lb 885, ps 150 gebed collecte Toekomst vol van hoop (Sela) zegen Lopen op het water (opw 789) ___ Hoe kan er in de wereld vrede zijn wanneer gerechtigheid en recht niet tellen, wanneer…

Jezus zien of Jezus niet zien

komen stilte votum groet dnp 96:1,2 buigen Tien Woorden ps 119:49,50,51 gebed horen Johannes 9:18-41 Laat ons Christus zien (opw 755) Jezus zien of Jezus niet zien (Johannes 9:39) Ik ben (Sela) geven gebed collecte (Theol. Universiteit) gaan lb 913 zegen

Dienst met dopen

komen votum groet ps 121 horen gebed Johannes 9:1-17 Jezus zien (Johannes 9:1-7) lb 534 vieren doopuitleg gz 175a doop Sarah van der Es Wonderlijk De zegen geven gebed collecte voor Congo gaan lb 909:1,2 zegen