Preken door Bouke Kruize

Preken door Bouke Kruize

Op weg naar Pasen

Votum en groet gezang 91 (GK 2006) wet van liefde gezang 89 (GK 2006) gebed start kinderkring Johannes 11 : 20-27 en 39-53 verkondiging, Op weg naar Pasen Opwekking 428 terugblik kinderkring dankgebed en voorbede collecte opwekking 687 zegen

God kan jou ook gebruiken – zondag 13 september 2020

Votum en groet Zingen: Gezang 460:1 en 3 – Loof de Koning Wet Gebed Lezen uit de Bijbel: Handelingen 9: 1-22 Zingen: Psalm 33:1 en 6 – Juich, wie de HEER (DNP)* Verkondiging; God kan jou ook gebruiken!  Zingen: Opwekking 461 – Mijn Jezus, mijn redder Dankgebed en voorbede Collecte Zingen: Gezang 22: 1, 3 en 4 – Uw woord omvat mijn leven Zegen van God