Preken op Spreuken

Preken op Spreuken

Dienst met dopen en bevestiging ambtsdragers

komen stilte gezongen votum groet lb 705:1,2,3 buigen gebed vieren doopuitleg dooplied (Sela) doop Eelke Kornelis Rodenboog ps 105:5 horen gebed start kinderkring (gr.7/8) Spreuken 16:1-9 Goed afschuiven (Spreuken 16:3) ps 90:1,8 bevestigen uitleg bij het bijz. ambt vragen / antwoorden Neem mijn leven (lb 912) geven gebed collecte (stichting Newbornlife) gaan Wees mijn verlangen (opw 520) zegen

Wees betrouwbaar

Votum/groet Lezen: Joh. 1 : 1 – 5 Zingen: Opw. 755 Gods wil: lezing van de samenvatting van de 10 geboden (Matt. 22:37-40) Gebed Schriftlezingen: Psalm 12 Prediker 7 : 23 – 29 Zingen: Ps. 12 : 1 – 5 Tekst: Spreuken 20 : 6 Verkondiging Zingen: Lb. 513 : 1 – 4 Gebed en voorbeden Collecte Zingen: Opw. 710 Zegen

De HEER wijst de weg – zondag 27 september 2020

komen * stilte * votum * groet * ps 122:1,3 buigen * tien geboden * Wonderlijk (Sela) horen * gebed * kindermoment * Spreuken 16:1-9 * De HEER wijst de weg (Spreuken 16:9) * dnp 25:2,6 vieren * uitleg doop * doop Boris Roelof Jan Bouwman * Dooplied (Sela) geven * gebed * collecte (diaconie) gaan * lb 704 * zegen ___ samenzang buiten: Jezus leeft in eeuwigheid. Klik hier voor de beamteksten