Preken op Romeinen

Preken op Romeinen

Jezus uitstralen

komen stilte gezongen votum groet gz 233 horen gebed start kinderkringen (gr. 1/2, 7/8) Romeinen 12:9-21 Jezus uitstralen (Romeinen 12:2) De rivier (opw 642) einde kinderkringen vieren uitleg bij het avondmaal Aan uw tafel Nicenum rondgang + lb 912 geven gebed collecte (diaconie) gaan dnp 68:9 zegen

Jezus uitstralen – met een warm hart

komen stilte gezongen votum groet Prijs God die ons het leven geeft (opw 556) ps 134 buigen gebed horen Kom laat ons zingen vandaag start kinderkringen (gr. 3/4, 5/6) Romeinen 11:33 – 12:8 ps 103:3,7 Jezus uitstralen met een warm hart (Romeinen 12:1) einde kinderkringen 10 geboden geven Vol ontzag (opw 803) gz 162:1,4 (Barmhartig Vader op uw troon) gebed gz 162:9 collecte (diaconie: Red een Kind) gaan Groot is Hij (opw 574) zegen

Ik ben er geen, ik ken er geen

komen stilte gezongen votum groet ps 63:1,2 horen gebed Onder, boven, voor en achter start kinderkringen (gr.1 en gr.8) Romeinen 1:18-32 Ik ben er geen, ik ken er geen Maak ons hart onrustig God afscheid kinderkring gr.8 geven Nicenum ps 72:10 gebed collecte (stichting Gave) gaan gz 228 (Jezus leeft in eeuwigheid) zegen

Hemelvaartsfeest

vooraf: Juich, want Jezus is Heer (opw 174) komen votum groet gz 215:1,2,3 Woord gebed We zullen gaan Handelingen 1:9-14 ps 20:3,4 Romeinen 8:31-39 Jezus zien na Hemelvaart (Romeinen 8:34 – ‘Jezus zien’ deel 7) antwoord Koning Jezus (opw 401) dankgebed collecte (NB: anders dan eerder aangekondigd!): Shalom Universiteit Congo gaan gz 215:4,5 zegen

Dienst 16 januari

Votum+groet Zingen: OW 688 Genade zo groot Gebed Lezen Mat 18: 21-35 Tienermoment Zingen Psalm 103: 3 (nieuwe berijming) Lezen Rom 12: 1-2 Preek Zingen OW 629 Waar vergeving is Wetslezing Rom 12: 9-21 Lied GK06 Gez 167:1,3 Samen in de naam van Jezus Gebed Collecte Lied LB 912: 1,5 Neem mijn leven laat het Heer Zegen

minidienst 10: De tirannie verdrijven

film & montage: Lisa Olthof ___ welkom O Lord, hear my prayer / gebed kindermoment opw 689 + Romeinen 6:16-23 lb 708:6 + overdenking: De tirannie verdrijven lvk 435:4,5 voorbeden collecte (ivm moederdag: New Born Life, via rek.nr. of Givt-app) zegen opw 720 ___ Als je hier klikt, kom je bij een preek-namen-bingo die bij deze dienst hoort.