Preken op Psalmen

Preken op Psalmen

Missiedienst met avondmaal

komen gezongen votum groet dnp 117 horen gebed start kinderkring (gr.3-4, 7-8) Psalmen 117 overdenking Looft de Here, alle gij volken (opw 54) einde kinderkring vieren uitleg avondmaal gebed Aan uw tafel (Sela) rondgang + Prijs de Heer, mijn ziel & Laudate omnes gentes (Taizé) geven presentatie Wereldwerkers gebed collecte (Wereldwerkers) gaan dnp 134:2 zegen

Geen woord te veel

komen stilte gezongen votum groet Wat houd ik van uw huis (opw 715) buigen 10 geboden dnp 119:1,2 horen gebed Lees je Bijbel, bid elke dag start kinderkring(en) Psalmen 119:1-3, 9-10, 15-18 Geen woord te veel (verkondiging) dnp 119:4,5,23,33 einde kinderkringen geven gebed collecte (Evangelie & Moslims) gaan dnp 119:42,43 zegen

Dienst met publieke geloofsbelijdenis

komen welkom gezongen votum groet Mijn herder (Sela) buigen schuldbelijdenis ps 22:1 genadeverkondiging ps 22:2 horen gebed Onder, boven, voor en achter (kidsopw 211) start kinderkringen (gr.1-3, 4-5) Psalmen 121 Door God gedragen (verkondiging vanuit Psalmen 121) ps 121:1,4 einde kinderkringen belijden getuigenis vragen / antwoorden / zegen ps 134:3 belijdeniscadeau geven gebed collecte (Theologische Universiteit Kampen | Utrecht) gaan Ik zal er zijn (Sela) zegen

Dienst met avondmaal

mededelingen en welkom komen gezongen votum groet ps 122:1,3 buigen 10 geboden lb 314:1 horen gebed start kinderkring (gr.4-5, 6-8) Psalmen 84 Wat houd ik van uw huis (overdenking) opw 715 einde kinderkring vieren uitleg avondmaal gebed rondgang + gz 177 geven gebed collecte (Open Doors) gaan dnp 84:2,4 zegen

Geen vrede zonder recht

vooraf: Groot is uw trouw, o Heer (gk06, gz 160) komen welkom votum groet De kerk van alle tijden (gk06, gz 119:1,2,5) horen gebed U bent die U bent start kinderkring (gr.4-5, 6-8) Psalmen 85 Geen vrede zonder recht (overdenking bij Psalmen 85:11) dnp 85:3 einde kinderkring vieren uitleg avondmaal gebed geloofsbelijdenis: gz 175a rondgang (+ lb 912) geven gebed collecte (Congo) gaan dnp 75:1 zegen

De les van de ballingschap

votum en groet liedboek 713 : 1 ,2 leefregels Deuteronomium 5 : 1 – 21 liedboek 79 : 3 , 5 gebed Jeremia 29 : 4 – 14 Psalm 137 : 1 , 2 2 Kronieken 36 : 11 – 21 Psalm 137 : 3 , 3 verkondiging, de les van de ballingschap : de oorzaak , ellende ,zegen , van de ballingschap psalm 30 : 3 ,6 , 7 dankzegging en voorbede collecte GK- gezang 240 : 2 ,…

Laat de rivieren in de handen klappen

Welkom Gezongen votum en vredegroet LB 217: 1 en 4 Schuldbelijdenis en genadeverkondiging KB 218: 1 en 4 1 e Lezing: Psalm 98 GKN Ps. 98: 4 2e Lezing: Kolossenzen 1, 12 – 20 KB 247: 1 en 2 Preektekst Ps. 98 vers 8 LB 978: 1 en 4 Avondmaalsformulier 5 KB 182:1 Uitdelen brood en wijn Gemeentegebed Collecte KB 213: 1 en 3 zegen

Psalm 122

Stil gebed Votum en zegengroet DNP Psalm 122: 1-2 10 geboden Zingen: GK237: 1, 4 en 5 Gebed om de opening van het Woord Lezen: Psalm 122 Zingen: DNP Psalm 122:3 Verkondiging Zingen: LB835: 1-4 ‘Jezus ga ons voor’ Dankzegging en voorbeden Collecte Zingen: NLB801: 1, 3, 7 en 8 ‘Door de nacht van strijd en zorgen’ Zegen

Biduur

voor het bidden gz 239 (canon, 2x) groet gz 243:2,4 gebed Psalmen 118 overdenking bij Psalmen 118:9 ps 118:3,5 HC zondag 10 bidden Gebed voor de werkdag (Sela, mmv band) gebed om geloof dnp 121:1 gebed voor gewas en arbeid dnp 121:2 jongerengebed dnp 121:3 diaconaal gebed dnp 121:4 na het bidden collecte (Dorcas: Oekraïne) gz 246:3 zegen

Ja, naar de kerk!

komen stilte gezongen votum groet ps 122 (wisselzang) * ellende gebed [wat deed corona met je geloof?] ps 77:3,6 * verlossing gebed Samen in de naam van Jezus (GK06 gz 167) Psalmen 122 kindermoment Ja, naar de kerk! * dankbaarheid 10.000 redenen (opw 733, mmv band) Apostolicum (gz 175b, wisselzang) gebed collecte gaan De kerk van alle tijden zegen Toekomst vol van hoop (Sela, mmv band)
  • 1
  • 2