Preken op Openbaring

Preken op Openbaring

Pinksterfeest met Avondmaal

vooraf: Vul dit huis met uw glorie komen gezongen votum groet Prijs de Geest: 1,2,3 horen gebed Zacharia 4:1-10 Door de kracht Overdenking: De zeven geesten van God (Openbaring 4:5b en 5:6b) lb 670:1,4,7 vieren uitleg bij het avondmaal Aan uw tafel rondgang (zingen: gz 176) geven gebed collecte (Open Doors) gaan Prijs de Geest: 4,5 zegen ps 100

Jaarwisselingsdienst

komen votum groet lb 90a:1,4,5,6 horen gebed Openbaring 22:1-5 dnp 46:2 Paradijs-perspectief Gebed voor de werkdag geven gebed collecte (ZOA: noodhulp in Colombia) gaan Apostolicum gz 176:5 (opname 31-12-2018) zegen

Jezus feliciteert wie in geloof sterven

komen stilte gezongen votum groet buigen opw 686 (Heer wijs mij uw weg) horen gebed kindermoment Openbaring 14:6-13 Jezus feliciteert wie in geloof sterven (Openbaring 14:13) gedenken ps 90:1 wij herinneren de namen opw 770 (Ik zal er zijn) geven gebed collecte voor vrienden van Gomarus gaan God zal met je meegaan zegen

Witte kleren (doopdienst)

vooraf: Ik zal er zijn (Sela) komen * stilte * votum * groet buigen * gebed * ps 51:4,5 horen * kindermoment * Openbaring 7:13-17 * Witte kleren * lb 726:3,5,6 vieren * inleiding op de doop * Ik geloof in God de Vader (gz 175a) * dopen Finn Muller en Gijs Janssen * Doop (Sela) geven * gebed * collecte (kerk) gaan * Toekomst vol van hoop (Sela) * zegen * Mag ik jou tot zegen zijn (Sela)

Wereldwijde eer voor God

komen * stilte * votum * groet * ps 87 * info wereldwerkers buigen * 10 geboden * De lof en de heerlijkheid (gz 71 GK06, canon) * gebed horen * kindermoment * start kinderkring groep 8 * Openbaring 7:1-12 * Wereldwijde eer voor God (Openbaring 7:9-10) * ps 117 geven * gebed * collecte (wereldwerkers) gaan * Loof de HERE (ps 117: opw 54, canon) * zegen

minidienst 11: Herstel de eerste liefde

film & montage: Lisa Olthof ___ welkom ps 121:1 gebed Is je deur nog op slot? Openbaring 2:1-7 overdenking: Herstel de eerste liefde (Opb.2:4) ps 42:3 (oude berijming) voorbeden collectemoment zegen Herstel mijn eerste liefde ___ Klik hier voor de beamteksten.