Preken op Matteüs

Preken op Matteüs

Pesachmaal & avondmaal

Welkom – votum – groet Psalm 117 10 woorden Gezang 243 Gebed Mattheüs 26: 17 – 30 1 Korintiërs 11: 23 – 26 Verkondiging Psalm 116: 1, 2, 3, 4, 6 en 8 Viering Heilig Avondmaal Gezang 182: 4 en 6 Gebed Collecte Gezang 233 Zegen

Palmzondag

Stilte Votum en groet Zingen: Ps. 93 : 1 – 3 Lezing van de wet Zingen: Ps. 25 : 4, 5, 6 Gebed Schriftlezing: Zacharias 9 : 9 – 10 Zingen: Ps. 24 : 1 – 4 Tekst: Matteüs 21 : 1 – 9 Verkondiging GK06, Gz. 88 (Uw opgang naar Jeruzalem) Gebed en voorbeden Collecte Zingen: Opw. 585 (Er is een dag) Zegen

Dienst met dopen

komen gezongen votum groet ps 42a (Als een hert, mmv band) buigen Deuteronomium 5:6-21 gz 256:2,4 horen gebed start kinderkring Matteüs 16:13-28 Jezus zien – en volgen (Matteüs 16:24) lb 835:1,2 vieren doopuitleg doop Odessa Kloosterman Meer dan een wonder (Sela, mmv band) geven gebed collecte (Theol. Universiteit) gaan Zo zegent Hij jou (opw 746, mmv band) zegen

Zoekers vinden Jezus! – 2e kerstdag

Sela: “Een kind is ons geboren een zoon is ons gegeven” welkom, Votum en Groet GK-2006-gezang 81: 1, 2, 5 Belijdenis van Nicea Liedboek 439: 1, 3 daarna Gebed Lezen Micha 5: 1-3 GK-2006-gezang 86: 1,4 Lezen Matteüs 2: 1-12 en lied: “De wijzen de wijzen” preek: Zoekers vinden Jezus! Liedboek 478: 1, 4 Gebed en collectedoel Liedboek 444: 1 , 2, 5 zegen

Avondmaal

vooraf: Breng ons samen (opw 797) komen votum groet gz 182:1 buigen / horen gebed kindermoment 1 avondmaal (naar binnen) gz 182:2 2 avondmaal (naar achteren en naar voren) gz 182:3,6 Matteüs 26:26-29 Jezus’ testament gz 182:5 3 avondmaal (opzij) Apostolicum gz 176:5 vieren 4 avondmaal (naar boven) gz 182:4 rondgang gz 213:1,2 geven gebed collecte (meisjes voor meisjes) gaan Abba, Vader, u alleen (lb 886 / opw 136) zegen

Dienst 27 juni 2021

Votum en groet LB lied 216: 1-3 een eerste woord gebed om ontferming LB lied 725: 1 en 4 kindermoment GK gezang 255: 1-3 gebed om de opening van het woord Prediker 11: 1-6 Matteüs 6: 25-34 LB lied 720: 1-5 apostolissche geloofsbelijdenis LB lied 217: 5 dankgebed en voorbeden collecte GK gezang 254: 1-3 zegen

Gevangenen bezoeken

komen * votum * groet * gz 131:1,4,7,8,9 (GK06) horen * Matteüs 25:31-36, 40 * Hebreeën 13:1-3 * Gevangenen bezoeken (Matteüs 25:36c) * ps 146:1,5 geven * 10 geboden * preek-in-de-week * opw 705 * gebeden * collecte (gevangenenzorg Nederland) gaan * lb 425 * zegen

Gefeliciteerd wie verdriet heeft – zondag 11 oktober 2020

komen * votum * groet * dnp 93:1,3 horen * gebed * kindermoment * Jesaja 61:1-3a * Matteüs 5:1-10 * Van u is het koninkrijk 2: Gefeliciteerd wie verdriet heeft (Matteüs 5:4) * dnp 56:3,4 geven * Apostolicum * Onze Vader * collecte (diaconie: Wit-Rusland) gaan * zegen __ samenzang buiten: Zoek eerst het koninkrijk van God Klik hier voor de beamteksten.

Van u is het koninkrijk – zondag 4 oktober 2020

Startzondag bij het jaarthema, dienst inclusief dopen. komen * stilte * votum * groet * God is getrouw, zijn plannen falen niet (gz 250) buigen / horen * gebed * Jesaja 52:7-10 * Marcus 1:14-15 * Matthéüs 6:9-13 (Herziene Statenvertaling) * Van u is het koninkrijk * Onze Vader (opw 436) vieren * uitleg doop * Meer dan een wonder * doop Eli Moltmaker en Seth Mossel * Wij zegenen jou (opw 736) geven *gebed *collecte (zending / evangelisatie) gaan…

corona-minidienst 4: Palmpasen

welkom ps 27:3,7 10 geboden: niet alleen Agnus Dei (Sela) gebed corona-kinderkringlied Matteüs 26:31-35, 69-75 overdenking God zal zorgen (wijs: LvK 429) voorbeden collecte: diaconie (via rek.nr. of Givt-app) God is mijn Herder  (opwekking 790) zegen ___   Klik hier voor de beamteksten.

corona-minidienst 3

welkom De kerk van alle tijden (GK06 gezang 119) gebed You raise me up lezingen: * OT: Zacharia 11:12-13 * NT: Matteüs 26:6-16 overdenking: Hoeveel is Jezus je waard? Jezus, leven van mijn leven (GK06 gezang 89) voorbeden collecte: diaconie (via rek.nr. of Givt-app) zegenlied  zegen