Preken op Matteüs

Preken op Matteüs

Alert

vooraf: – aansteken 3e adventskaars – adventslied: lb 441:8 komen votum groet lb 751:4 buigen 10 geboden ps 130:3 horen gebed Ga je mee op zoek start kinderkringen (gr. 1/2, 5/6) Matteüs 25:1-13 Wacht op de Heer Alert Er is een dag einde kinderkringen geven gebed collecte gaan lb 751:5 zegen

Jezus uitstralen – 6

komen stilte gezongen votum groet buigen lb 310 (=10 geboden) horen gebed HEER, onze Heer (psalm 8) start kinderkringen (gr.1-3, 4-5) Exodus 15:22-27 Jezus uitstralen – 6 (zieken bezoeken – Matteüs 25:36b) ps 121:1,4 einde kinderkringen bevestigen uitleg bij het bijz. ambt vragen / antwoorden Gebed om zegen (opw 710) geven gebed collecte (Jongerenreis Hongarije) gaan 10.000 redenen (opw 733) zegen

Pasen

vooraf Zie hoe Jezus lijdt voor mij (opw 706) + aansteken nieuwe paaskaars komen welkom gezongen votum groet Geprezen zij de Heer (opw 44) horen gebed Opgestaan (Sela) start kinderkringen (gr. 4-5, 6-8) Matteüs 28:1-10 Jezus alleen (opw 575) De missie van de opgestane Jezus (Matteüs 28:18-20) Dordtse Leerregels II/5-7 Jezus Overwinnaar (opw 832) einde kinderkringen vieren uitleg bij de doop doop Noor te Velde Kom tot de Vader (opw 599) geven gebed collecte (diaconie: Dit Koningskind) gaan U zij…

Goede vrijdag

komen stilte votum groet dnp 22:1,3,7 horen gebed Waak en blijf bidden (Sela) Matteüs 27:27-37 verkondiging vanuit Matteüs 27:45-50 geven Dordtse Leerregels II/3-4 gz 91 (GK06, In het kruis zal ‘k eeuwig roemen) Onze Vader collecte (diaconie: Gevangenenzorg Nederland) gaan zegen Via Dolorosa (Sela) stilte

4e lijdenszondag – Jezus uitstralen (5)

dienst in kader van jaarthema Jezus uitstralen (5) komen stilte gezongen votum groet lb 868:1,2,3 horen gebed start kinderkringen (gr.1-3, 4-5) Genesis 18:1-8, Hebreeën 13:1-2 Mag ik dan bij jou Jezus uitstralen – 5 (Matteüs 25:35c) dnp 146:1,5,6 einde kinderkringen geven 10 geboden gz 162:1,3,4,6,7,8,9 gebed collecte (Theol. Universiteit Kampen-Utrecht) gaan lb 985 zegen

Dienst met avondmaal

2e zondag lijdenstijd vooraf Breng ons samen welkom ps 103:6,7 komen groet lb 968:2 buigen gebed start kinderkring (gr.1-3) uitleg avondmaal 1 (jezelf toetsen, uitnodiging en terugwijzing) Aan uw tafel horen Matteüs 26:20-30 ps 117 ps 118:1,10 uitleg avondmaal 2 (bemoediging, Christus gedenken) Zie hoe Jezus lijdt voor mij einde kinderkring vieren gebed Apostolicum rondgang (+ dnp 116) geven gebed collecte (Stichting Fundament) gaan lb 968:5 zegen

Jaarthema dienst – Jezus uitstralen

komen Vol ontzag (opw 803) stilte votum groet Heer, wees nabij, de aarde heeft gebeefd (tekst: zie onder) horen gebed Ik was hongerig start kinderkringen (gr.4-5, 6-8) Matteüs 25:31-46 Jezus uitstralen – 4 (Matteüs 25:35a) ps 146:1,3,4,5 einde kinderkringen geven 10 geboden Welzalig de man (opw 244) gebed collecte (noodhulp aardbeving Turkije / Syrië) gaan zegen lb 425 ___ Heer, wees nabij, de aarde heeft gebeefd, en mensen sterven, er is zoveel leed. Uw schepping scheurt, bedolven raken wij, verslagen…

3 koningen

votum en groet liedboek 95 : 1 en 3 leefregels: Exodus 20 gezang 200 : 1 en 2 gebed schriftlezing: Numeri 24 : 15(b) – 19 Psalm 19 : 1 – 5 psalm 136 : 6, 7, 8 tekst: Matteüs 2 : 1- 12 liedboek 517 : 1, 2 verkondiging liedboek 506 : 1 – 4 gebed collecte liedboek 526 : 1, 4 zegen

Jezus uitstralen – 1

komen stilte gezongen votum groet lb 868:1,2,4 buigen 10 geboden dnp 119:27,33 horen gebed start kinderkringen (gr. 3-4, 5-7) Jesaja 9:1-6 dnp 27:1,2 Matteüs 5:14-16 Jezus uitstralen – 1 (Matteüs 5:14-16) Heer, uw licht en uw liefde schijnen einde kinderkringen geven gebed Onze Vader collecte (diaconie: Casa Lumina) gaan ps 89:3,7,8 zegen ___ na de dienst: Build your kingdom
  • 1
  • 2