Preken op Marcus

Preken op Marcus

Dienst met dopen

– aansteken 1e adventskaars – adventslied: lb 441:1 ___ komen afhankelijkheidsbelijdenis groet dnp 25:2 horen gebed Ik wens jou start kinderkringen (gr. 1/2, 5/6) Marcus 10:13-16 Laat de kinderen bij mij komen Wonderlijk einde kinderkringen vieren uitleg bij de doop Nicenum dnp 105:3 doop Tess en Milan Buist, Jinte Boersema Doop geven gebed collecte (Congo) gaan gz 177:3,4 zegen

Dienst met dopen

komen stilte votum groet lb 536:1 en lb 556:5 buigen samenvatting 10 geboden In de hemel is de Heer horen gebed start kinderkringen (gr.4-5, 6-8) Marcus 14:3-11 verkondiging (Marcus 14:3-9) gz 202 einde kinderkringen vieren uitleg bij de doop Van top tot teen doop Jan Siebe Oosterhuis dnp 105:1,3 geven gebed collecte (voedselbank) gaan dnp 121:2 zegen

Jesus, go home!

votum en groet psalm 92 : 1 – 3 Gods goede geboden (Micha 6 : 6 – 8) gezang 173 gebed Marcus 5 : 1 – 20 opwekking 805 verkondiging, Jesus, go home! liedboek 791 dankzegging en voorbede collecte opwekking 769 zegen

Paasfeest

vooraf In alle vroegte (GK06, gz 97; refrein: samenzang) aansteken nieuwe paaskaars ___ komen welkom gezongen votum groet Daar juicht een toon (GK06, gz 95) horen gebed Ik leef (Sela) start kinderkringen Marcus 15:40-16:8 Uw genade is mij genoeg (opw 614) bang en blij met Pasen (verkondiging vanuit Marcus 16:8) geven Apostolicum Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft (opw 44) gebed collecte (diaconie: Aix-en-Provence) gaan U zij de glorie (GK06, gz 99) zegen

Goede Vrijdag

vooraf Als dichtbij de oorlog dreigt ___ komen stilte votum groet lb 587:1,2,3 horen gebed Hebreeën 9:1-15 ps 65:2 Marcus 15:22-39 Jezus zorgt voor vrij entree (Marcus 15:38) ps 65:3 geven Heid. Catechismus 15/39, 16/43 gz 91 (GK06, In het kruis zal ‘k eeuwig roemen) Onze Vader collecte (Drenthe Mission: kerk Brazilië) gaan zegen Als alles duister is (Taizé) stilte

Wat doet Jezus met ons …?

Mededelingen en welkom Votum en groet Liedboek 2013, Psalm 72: 1, 6 en 7 Lezing van Gods wet Gereformeerd Kerkboek Psalm 25: 2, 4 en 6 Gebed Lezing Marcus 4: 1 – 20 Liedboek 2013, Gezang 764: 1, 2, 3 en 6 Verkondiging over Marcus 4: 1 – 20 ‘wat doet Jezus met ons …?’ Liedboek 2013, Gezang 413: 1, 2 en 3 Dankgebed Collecte Liedboek 2013, Gezang 415: 1, 2 Zegen Liedboek 2013, Gezang 415: 3 Zegen

3e advent – Wie is de belangrijkste?

vooraf mededeling ps 27:7 3e adventskaars lb 441:1,3,5 komen votum groet gz 163 buigen verootmoediging ps 130:2,3 gebed horen projectlied (Jij telt mee) Marcus 9:33-37 Tel je mee? [1]3: Wie is de belangrijkste? kindermoment Ik wil jou van harte dienen (opw 378) geven gebed collecte (New born life) gaan Toekomst vol van hoop (Sela) zegen

Marcus 6: 20

Votum en zegengroet Psalm71 : 1, 6 en 7 (Nieuwe Psalmberijming) Schuldbelijdenis Lied 317 : 1 – 3 (Grote God, Gij hebt het zwijgen, gebed voor de opening van het woord) Lezen Marcus 6 : 6b – 30 Lezen 1 Johannes 2 : 3 – 5 Psalm 17 : 1, 2 en 3 (Nieuwe Psalmberijming) Tekst Marcus 6 : 20 Preek Dankzegging en voorbeden Wet: Lied 310 (Eén is de Heer, de God der goden) Collecte Psalm 34 : 5…

Jezus zien (jaarthema): Bartimeüs

komen stilte gezongen votum groet lb 280:1,3,4 buigen schuldbelijdenis en genadeverkondiging icm Uit de diepten (PvN 130) horen gebed Jesaja 35 Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus (Kidsopw.118) start kinderkring Marcus 10:46-52 Jezus zien (jaarthema): Bartimeüs ps 146:1,3,4,6 geven gebed collecte (diaconie: Wit Rusland) gaan zegenlied zegen