Preken op Lucas

Preken op Lucas

Hemelvaartsfeest

komen * votum * groet * ps 47 Woord * gebed * Lucas 24:44-53 * lb 316:1,4 * Jezus’ vertrek brengt ons dichter bij God (Lucas 24:50-53) antwoord * Ned. Geloofsbelijdenis art.26a * gz 78:3 (GK06) en lb 663 (wijs: GK06 gz.78) * Onze Vader * collecte (kerk) gaan * opw 710 * zegen De dienst kunt u kijken door te klikken op deze link

Goede vrijdag

Getsémane (Sela) stilte welkom Jezus, leven van mijn leven (gz 89:1, GK06) gebed ps 31:1,2,3 Lucas 23:44-46 Vader, in uw handen leg ik mijn geest (Lucas 23:46a) Iedere nacht verlang ik naar u (Taizé) Dordtse Leerregels II/3 Ja, amen, ja (gz 155:4, GK06) Onze Vader collecte (zending/evangelisatie) zegen Stil, mijn ziel wees stil (opw 717) stilte

God zorgt, zodat jij kunt zorgen

Welkom Drempellied: Elk uur, elk ogenblik Lied van aanbidding: The Psalm Project 68 Gebed Kyrië: Have mercy on us Gloria: Liedboek 302: 1, 2, 3, 4 Lucas 12: 13-34 Verkondiging: ‘God zorgt, zodat jij kunt zorgen’ Lied van inkeer: Sela – gebed om vrijheid Gebed Opwekking 805 Zegen Collectedoel

Van oude mensen en de dingen die niet voorbij gaan

Kerkboek 167 (Machtig God, sterke Rots) Gebed Schriftlezing: Lucas 2, 25 – 35 Liedboek 159a: 1 en 2 (Lofzang van Simeon) De meditatie is aan de hand van Lucas 2, 36 – 38 Het thema van de meditatie luidt: ‘Van oude mensen en de dingen die niet voorbijgaan’. Wij zijn in het leven vooral gespitst op de dingen die voorbijgaan. Dat zijn ook pijnlijke processen. Zo verdwijnt met het ouder worden de uiterlijke schoonheid. De lichamelijke krachten worden minder. Eenzaamheid…

Hemelse muziek met kerst – kerstfeest 2020

programma kerstfeest 2020 – Hemelse muziek met kerst sing-in * Licht in de nacht * Mary did you know * King of kings * Alleluia * Vrolijk kerstfeest iedereen opening * welkom, votum, groet * gebed * Komt allen tezamen de kerstboodschap * Lucas 2:1-14 – Hemelse muziek met kerst: Wat zien we nou? * Kerstnacht boven Betlehem – Hemelse muziek met kerst: Wat horen we nou? * Hoor de englen zingen d’eer samen delen * kerst met / voor…

minidienst 6: Pasen

film & montage: Lisa Olthof ___ opw 706 (2e helft) welkom U zij de glorie gebed Lucas 24:1-12 overdenking: de paasgroet (Lucas 24:34a) De Heer is waarlijk opgestaan (gz 206) voorbeden collecte: zending / evangelisatie (via rek.nr. of Givt-app) Daar juicht een toon (GK-2006-gezang 95) zegen Wij vieren feest (kidsopw 232) ___ Klik hier voor de beamteksten.

minidienst 5: Goede Vrijdag

film & montage: Lisa Olthof ___ welkom lb 562 gebed Via Dolorosa (Sela) Lucas 23:26-31, 44-46 overdenking: jong hout (Lucas 23:31) dnp 22:1,2,3 Apostolicum Onze Vader zegen opw 706 (1e helft) ___ Klik hier voor de beamteksten.

corona-minidienst 2

welkom Votum & groet (Sela) 10 geboden en corona gebed God of the moon and stars (Kees Kraayenoord) lezing: Lucas 12:13-21 overdenking How great is our God (Chris Tomlin) voorbeden attenderen op collecte: zending & evangelisatie (via rek.nr of tikkie) Houd vol (opwekking 798) zegen