Preken op Lucas

Preken op Lucas

Kerstfeest

samen zingen Kerstnacht boven Bethlehem kom allen samen welkom votum groet Komt allen tezamen voor goed nieuws gebed Lucas 2:7-14 Knoop het even in je oren Efeziërs 2:11-18 Vrede op aarde (Lucas 2:14, Efeziërs 2:14) lb 482 deel met anderen gebed O kom, o kom, Immanuël collecte (Voedselbank) kerstcadeautjes + Laat het kerst zijn en ga in vrede Ere zij God zegen

Pinksterdienst

komen gezongen votum groet O, Schepper Geest (GK06, gz 103:1-5) horen gebed Lucas 4:14-30 Vandaag gebeurt de Bijbel (verkondiging vanuit Lucas 4:21) Ja de Trooster is gekomen 1,2,3 (nieuwe tekst, zie onder) geven Apostolicum Hoor, onze Vader, hoor ons aan (gz 181:1,3,8) collecte gaan Ja de Trooster is gekomen 4,5 (nieuwe tekst, zie onder) zegen

Dienst 26 maart

votum en groet gezang 168: 1 – 4 schuldbelijdenis/genadeverkondiging leefregels: Lucas 6: 27 – 38 psalm 116: 2, 3 en 7 gebed Engelen (E&R) Lucas 22: 39 – 53; focus: 42 – 44 verkondiging Heer wijs mij uw weg (opw 687) gebed gezang 181: 1, 4, 7 en 8 collecte Ik zal er zijn (sela) zegen

Dienst met avondmaal

welkom | votum en groet Liedboek 513: 1, 2, 3, 4 Matteus 22: 34-40 GK-psalm 118: 7 Lucas 13: 22-30 GK-gezang 215: 5 Lucas 13: 22-24 | Verkondiging Liedboek 769: 1, 6 | Viering avondmaal GK-gezang 182:1 Gebed Collectedoel GK-gezang 177:1

Kerstfeest

samen zingen Licht in de nacht Kerstnacht boven Bethlehem __ samenkomen welkom votum groet Komt allen tezamen de kerstboodschap gebed kerst met kinderen 1: * Wij zijn op weg * kerstverhaal: de wijzen * Geef licht Lucas 2:1-20 Zingen met de herders (Lucas 2:20) Prijs de Heer die herders prijzen weggeven gebed collecte (Newbornlife) Stille nacht Een kind is ons geboren (Sela) kerst met kinderen 2: * cadeautjes * kerstgroet van kinderen gaan in vrede Ere zij God zegen

Dienst met dopen – 4e advent

voor de dienst: * 4e adventskaars * lb 441:10 ___ komen * stilte * gezongen votum * groet * dnp 84:1 buigen * 10 geboden * ps 130:1,2,3 horen * gebed * start kinderkringen (gr. 1-3, 4-5, 6-8) * Lucas 1:39-56 * gz 47:1,3,6 (GK06: Hoe heilig is zijn naam) * preek vanuit Lucas 1:50 * Magnificat (Sela) * einde kinderkringen vieren * uitleg bij de doop * doop Eva Swaving * Ik zal er zijn (Sela) geven * gebed…

Je bent in beeld

komen stilte votum groet dnp 134 buigen 10 geboden dnp 78:1,2,9 horen gebed Lucas 19:1-10 Zacheüs Je bent in beeld Thank you geven uitleg jeugdkringen gebed collecte (Drenthe Mission: Brazilië) gaan lb 415:1,2 zegen lb 415:3

Mission-dienst

komen welkom stilte gezongen votum groet ps 122 buigen 10 geboden gz 119:1,2,5 (GK06, De kerk van alle tijden) horen gebed introductie ds Bessa gz 167 (GK06, Samen in de naam van Jezus) start kinderkringen (gr.1 + gr 2/3) Lucas 16:19-31 verkondiging (Leo Bessa) ps 117 einde kinderkringen geven info Verre Naasten 2021 gebed collecte (Drenthe Mission: Brazilië) gaan lb 247:1,3 / Abide with me zegen

Wonderlijk oponthoud

Votum Groet Zingen Psalm 96 : 1, 2 Wet Zingen Opwekking 687 : 1 – 4 Gebed Schriftlezing / Tekst Lukas 8 : 40 – 56 Zingen Psalm 30 : 1, 2 Verkondiging Zingen Gezang 244 : 1 – 4 (GK 2017) Dankgebed met Voorbede Collecte Zingen Opwekking 672 : 1 – 4 Gezang 454 : 1, 3 (LvdK) Zegen

Iedereen telt mee – 1e kerstdag

Sela – Kerstnacht boven Bethlehem Sela – Maria had je door welkom | votum | groet | gebed Liedboek 477: 1, 4 kerstfeest met de kinderen Lucas 2: 1-7 | 1 Korintiërs 15: 48 preekthema: iedereen telt mee lied: Vrolijk kerstfeest iedereen dankgebed Liedboek 487 collectedoel zegen GK-2006-gezang 50
  • 1
  • 2