Preken op Johannes

Preken op Johannes

Op weg naar Pasen

Votum en groet gezang 91 (GK 2006) wet van liefde gezang 89 (GK 2006) gebed start kinderkring Johannes 11 : 20-27 en 39-53 verkondiging, Op weg naar Pasen Opwekking 428 terugblik kinderkring dankgebed en voorbede collecte opwekking 687 zegen

Jezus zien of Jezus niet zien

komen stilte votum groet dnp 96:1,2 buigen Tien Woorden ps 119:49,50,51 gebed horen Johannes 9:18-41 Laat ons Christus zien (opw 755) Jezus zien of Jezus niet zien (Johannes 9:39) Ik ben (Sela) geven gebed collecte (Theol. Universiteit) gaan lb 913 zegen

Dienst met dopen

komen votum groet ps 121 horen gebed Johannes 9:1-17 Jezus zien (Johannes 9:1-7) lb 534 vieren doopuitleg gz 175a doop Sarah van der Es Wonderlijk De zegen geven gebed collecte voor Congo gaan lb 909:1,2 zegen

Waar is God in de Corona crisis?

welkom | votum | groet Liedboek 838: 1, 2, 3, 4 gebed de 10 geboden Liedboek 511: 1, 2 1 Johannes 4: 1 -16 Liedboek 511: 5, 7 verkondiging (incl. kindermoment) GK-psalm 116: 1, 2, 3, 5, 6 gebed collectedoel Liedboek 791: 1, 2, 3, 4, 5, 6 zegen

Jezus, het Licht van de wereld – loop er niet aan voorbij

Liedboek 441: 1, 3, 5, 10 Jes. 53: 2-3, aansteken 4e adventskaars Welkom – votum – groet Gezang 149 Gebed Projectlied Kindermoment Gen. 1: 1-5, 14-19 Liedboek 513: 1-4 Preek n.a.v. Joh. 1: 1-11 Gezang 148 Gebed Collectedoel: kerk Leefregels Deut. 6: 4-9 Opwekking 378 Zegen

Boodschap met overtuigingskracht

Welkom GK-gezang 250: 1, 2, 3 Psalm 119: 40, 64 Gebed kinderkring Lezen Johannes 15: 18-16: 11 Liedboek 837: 1, 4 Tekst Johannes 16: 8-11 GK-gezang 185: 1, 2. 3, 4 Gebed GK-gezang 246: 1, 2, 3

Het hart van …

Welkom en mededelingen Votum en zegen Psalm 100 DNP Gebed Kindmoment – Gebruiksaanwijzing bij het leven Kinderlied – Gezang 234 Johannes 21: 15-19 Preek Psalm 86: 4 en 5 Gebed Collecte Slotlied: Gezang 233 Zegen

Belijdenisdienst

vooraf: Who am I (Casting Crowns) komen * votum * groet * De kracht van uw liefde (opw 488) horen * gebed * Johannes 15:1-17 * verkondiging vanuit Johannes 15:5 * 10.000 redenen (opw 733) geven * Apostolicum * belijdenis Gerhard Kruiger * ps 134:2 (aangepaste tekst:) Laat Hij die alles heeft gemaakt en die er zorgzaam over waakt jou zegenen met overvloed. Zijn vrede maakt het leven goed. * gebed * collecte gaan * dnp 116:1,8 * zegen *…

Dienst 16 mei

Opw. 705: Toon mijn liefde Gebed PvN 84 L.: 1 joh. 1: 1-7 Preek Lied: Geen afstand Gebed Collecte Sela: Een toekomst vol van hoop
  • 1
  • 2