Preken op Handelingen

Preken op Handelingen

God kan jou ook gebruiken – zondag 13 september 2020

Votum en groet Zingen: Gezang 460:1 en 3 – Loof de Koning Wet Gebed Lezen uit de Bijbel: Handelingen 9: 1-22 Zingen: Psalm 33:1 en 6 – Juich, wie de HEER (DNP)* Verkondiging; God kan jou ook gebruiken!  Zingen: Opwekking 461 – Mijn Jezus, mijn redder Dankgebed en voorbede Collecte Zingen: Gezang 22: 1, 3 en 4 – Uw woord omvat mijn leven Zegen van God

God doet de deur open – zondag 30 augustus 2020

kind- en gezinsdienst ___ komen * stilte * votum * groet buigen * tien geboden * Laat de kinderen tot Mij komen (gz 160) horen * gebed * Handelingen 16:9-15 (BGT) * God doet de deur open (preek over Lydia) * Is je deur nog op slot? vieren * uitleg doop * doop Benthe Sarah van der Steen * Zegen voor de kinderen (Sela) geven * gebed * collecte (diaconie) gaan * Dank u dat u hebt willen spreken (GK06,…

minidienst 15: Pinksteren, nu wordt het pas goed Pasen!

film en montage: Lisa Olthof ___ Welkom Votum en bemoediging Zingen: Opw. 334  (Heer, uw licht en uw liefde schijnen) Gebed Schriftlezing: Handelingen 2 : 1 – 4 en 22 – 40 Zingen: Opw. 727 (= Psalmen voor Nu 16) Tekst: Handelingen 2 : 36 Verkondiging Zingen: Lb. 675 : 1, 2 (Geest van hierboven, = LvK 477) Geloofsbelijdenis Zingen: GK06 103 (O Schepper Geest woon in uw kerk), vs 1, 2, 3 en 9 Gebed en voorbeden Collecte Zingen:…

minidienst 14: Pinksteren

film & montage: Lisa Olthof ps 121:1 __ gz 102a:1,2 welkom opw 553 gebed kinderkring: Een rivier vol van vrede Handelingen 2:1-13 overdenking: De Geest spreekt alle talen (Handelingen 2:5-13) gz 167 gebed lb 687:3 zegen lb 704:3 __ collecte: steun missionaire projecten, via Givt-app of rek.nr Klik hier voor de beamteksten.

minidienst 12: Hemelvaart

welkom gz 101:1,3,5 (GK06) gebed Handelingen 1:1-11 overdenking: Grote veranderingen (Handelingen 1:9-11) ps 118:8 Onze Vader gz 176:4 zegen lb 415:3 Klik hier voor de beamteksten.