Preken op Handelingen

Preken op Handelingen

Dienst met bevestiging oudsten

komen stilte gezongen votum groet dnp 136:1(a),2(v),8(m),11(a) buigen gebed horen Onder, boven, voor en achter start kinderkringen (gr 1-3, 4-5) Handelingen 20:17-38 Zorg voor jezelf en voor de kerk (Handelingen 20:28) ps 16a (Ik val niet uit zijn hand) bevestigen uitleg over oudsten vragen/antwoorden lb 416:1 geven gebed collecte gaan gz 175b (wisselzang; zonder ‘amen’) zegen

Jezus zien

komen Votum & groet (Sela) horen gebed kinderkringlied (wijs, tekst: zie onder) start kinderkringen (gr. 1-4) Handelingen 6:8-15, 7:54-60 dnp 110:1,2 Jezus zien (Handelingen 7:55,56 – deel 8: afronding jaarthema) In de hemel is de Heer geven gebed collecte (diaconie: stichting MAF) gz 175a (Apostolicum) gaan zegen

De vijand wordt instrument

votum en groet psalm 67 : 1 en 2 Gods wet (Markus 12 : 28b – 31 en Romeinen 13 : 8 – 10) opwekking 355 gebed Handelingen 9 : 1 – 22 liedboek psalm 22 : 12 verkondiging n.a.v. Handelingen 9 : 15 gezang 118 : 1 – 3 dankgebed collecte opwekking 334 zegen

De eerste Afrikaanse christen gaat blij naar huis

Votum en groet lied 217: 1, 3 en 5 Schuldbelijdenis en genadeverkondiging gezang 218: 1 en 4 Jesaja 56: 1-8 Psalm 87: 3 en 4 verkondiging n.a.v. Hand 8:26-39 Psalm 96: 1 en 2 10 geboden Psalm 119: 40 Dankbede en voorbede collecte lied 413: 1-3 Zegen De dienst bekijken kan via deze link

Samen Geestelijk volhouden

komen * votum * groet * Zie ik sterren aan de hemel staan (GK06 gz 149) buigen * 10 geboden * ps 139:11 * gebed horen * Handelingen 2:42-47 * Samen Geestelijk volhouden (Handelingen 2:42) * Toon mijn liefde (opw 705) bevestigen * uitleg bij het bijz. ambt * Gebed voor de werkdag (Sela) * vragen / antwoorden * ps 134 geven * gebed * collecte gaan * ps 150 (The Psalm Project) * zegen

Pinksterdienst

komen * De wind steekt op (Sela) * votum * groet * Hoor ons loflied (opw 553) horen * gebed * Handelingen 2:1-4, 37-42 * verkondiging (Handelingen 2:37-40) * Geest van hierboven (lb 675) * 10 geboden * ps 25:2,6 vieren * uitleg bij de doop * openbare geloofsbelijdenis * doopbedieningen * dnp 105:2,3 * kindermoment geven * gebed * collecte (zending/evangelisatie) gaan * Heer, u bent mijn leven (gz 177:1,4) * zegen * Ere zij aan God, de Vader…

God kan jou ook gebruiken – zondag 13 september 2020

Votum en groet Zingen: Gezang 460:1 en 3 – Loof de Koning Wet Gebed Lezen uit de Bijbel: Handelingen 9: 1-22 Zingen: Psalm 33:1 en 6 – Juich, wie de HEER (DNP)* Verkondiging; God kan jou ook gebruiken!  Zingen: Opwekking 461 – Mijn Jezus, mijn redder Dankgebed en voorbede Collecte Zingen: Gezang 22: 1, 3 en 4 – Uw woord omvat mijn leven Zegen van God

God doet de deur open – zondag 30 augustus 2020

kind- en gezinsdienst ___ komen * stilte * votum * groet buigen * tien geboden * Laat de kinderen tot Mij komen (gz 160) horen * gebed * Handelingen 16:9-15 (BGT) * God doet de deur open (preek over Lydia) * Is je deur nog op slot? vieren * uitleg doop * doop Benthe Sarah van der Steen * Zegen voor de kinderen (Sela) geven * gebed * collecte (diaconie) gaan * Dank u dat u hebt willen spreken (GK06,…

minidienst 15: Pinksteren, nu wordt het pas goed Pasen!

film en montage: Lisa Olthof ___ Welkom Votum en bemoediging Zingen: Opw. 334  (Heer, uw licht en uw liefde schijnen) Gebed Schriftlezing: Handelingen 2 : 1 – 4 en 22 – 40 Zingen: Opw. 727 (= Psalmen voor Nu 16) Tekst: Handelingen 2 : 36 Verkondiging Zingen: Lb. 675 : 1, 2 (Geest van hierboven, = LvK 477) Geloofsbelijdenis Zingen: GK06 103 (O Schepper Geest woon in uw kerk), vs 1, 2, 3 en 9 Gebed en voorbeden Collecte Zingen:…

minidienst 14: Pinksteren

film & montage: Lisa Olthof ps 121:1 __ gz 102a:1,2 welkom opw 553 gebed kinderkring: Een rivier vol van vrede Handelingen 2:1-13 overdenking: De Geest spreekt alle talen (Handelingen 2:5-13) gz 167 gebed lb 687:3 zegen lb 704:3 __ collecte: steun missionaire projecten, via Givt-app of rek.nr Klik hier voor de beamteksten.

minidienst 12: Hemelvaart

welkom gz 101:1,3,5 (GK06) gebed Handelingen 1:1-11 overdenking: Grote veranderingen (Handelingen 1:9-11) ps 118:8 Onze Vader gz 176:4 zegen lb 415:3 Klik hier voor de beamteksten.