Preken op Galaten

Preken op Galaten

Dienst 26 februari

stil gebed – votum en zegengroet liedboek 868: 1, 2, 3 en 5 schuldbelijdenis: Ik heb U nodig (opw 763) gebed om de opening van het Woord Spreuken 29: 25 Galaten 2: 1 – 14 psalm 146: 1, 2 verkondiging Fundament (opw 785) geloofsbelijdenis gezang 238: 1, 2, 3 dankzegging collecte Jezus alleen (opw 575) zegen

Wie ben ik? – zondag 20 september 2020

Jongerendienst startweekend jeugdkringen vooraf: Who am I __ komen * welkom * stilte * votum * groet * Heer die mij ziet zoals ik ben (The Psalm Project 139) horen * gebed * Galaten 2:18-21 (BGT) * Wie ben ik? * Who am I? geven * Ik geloof in God de Vader (opw 347) * gebed * collecte (studenten TU Kampen) gaan * Het leven in mij (opw 801) * zegen ___ Klik hier voor de beamteksten