Preken op Exodus

Preken op Exodus

De HEER is mijn banier – zondag 25 oktober 2020

Votum en zegen (door predikant) Onze hulp is de Naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft Groet: Genade voor u en vrede van God de Vader en van de Here Jezus Christus Lied: GK/Ps 146: 1 en 3 (a.u.b. melodie Joh de Heer) Gebed Introductie op thema ‘De Heer is mijn banier’ Bijbellezing: Exodus 17 (vers 1-16) (gemeentelid) Preek over Exodus 17:15 Lied: GK 238: 1, 2, 3   Ik bouw op U Gebed + voorbeden Collecte (bij…

Leidinggeven in nieuwe tijden – zondag 6 september 2020

eredienst vooraf: Liedboek 23b:1 komen * votum * groet * welkom * Familie (opw 767) buigen * gebed horen * Exodus 3:11-4:17 * Leidinggeven in nieuwe tijden * Heer, u bent mijn leven (gz 177:1,3) bevestigen * uitleg bij het bijz. ambt * vragen / antwoorden * dnp 134 geven * gebed * collecte (TU Kampen) gaan * Gebed voor de werkdag (Sela) * zegen ___ samenzang na de dienst (buiten): * Samen in de naam van Jezus Klik hier voor…

minidienst 8: Sabbat in de woestijn

film en montage: Lisa Olthof ___ Welkom Psalm 42 : 1, 3, 5 Kinderlied: “Ik ben” (van Marcel Zimmer) Gebed Lezing: Exodus 16 DNP 99 : 1, 2, 5 Tekst: Exodus 16 : 9 – 12 Overdenking Opwekking 816 (Kom kijken wat de Heer gaat doen) Voorbeden Collecte Heer wijs mij uw weg (Opw. 687) Zegen

ouderen – minidienst 02

welkom Heer, ai, maak mij uwe wegen (psalm 25:2 oude berijming) gebed Exodus 15:22-27 overdenking: Parkeren in de zon Tel uw zegeningen (Urker Mannenkoor) Onze Vader Ik roem in God, ik prijs ’t onfeilbaar Woord (psalm 56:5,6 oude berijming) zegen