Preken op Efeziërs

Preken op Efeziërs

Jezus’ schatkist

komen gezongen votum groet gz 106 (GK06 God in de hoog’ alleen zij eer) buigen 10 geboden ps 119:64,65,66 horen gebed start kinderkringen (gr.1-3) Efeziërs 4:1-16 Jezus’ schatkist (HC zondag 21, v/a 54 en 55) opw 378 (Ik wil jou van harte dienen) einde kinderkringen geven gebed collecte (Voedselbank) gaan lb 968:5 zegen

Dienst met persoonlijke geloofsbelijdenissen

vooraf: Laat het feest zijn (opw 553, mmv band) komen welkom stilte gezongen votum groet Onze schuilplaats is God (opw 847) buigen Matteüs 22:37-40 De Heer is mijn herder (lb 23b:1,2,5) horen gebed start kinderkringen (gr.1-3, 4-5) Efeziërs 2:6-10 I surrender (Hillsong) Gods kunstwerk (preek vanuit Efeziërs 2:10) dnp 139:5,6,8 einde kinderkringen belijden getuigenissen vragen / antwoorden / zegen Vervuld van uw zegen (lb 425) belijdeniscadeaus Jezus Overwinnaar (opw 832) geven gebed collecte (stichting Newbornlife) gaan Geef mij uw wijsheid…