Preken op 2 Korintiërs

Preken op 2 Korintiërs

Dankuur

komen votum groet gz 254 voor het danken gebed 2 Korintiërs 9 (Henk Steenbergen) Laten we God danken (2 Korintiërs 9:15) dnp 65:2,3,4 danken gz 141:1 (GK06 Dankt, dankt nu allen God) danken voor genade en geloof gz 141:2 danken voor bloei en bezigheden gz 141:3 na het danken collecte (dagopvang dak- en thuislozen) gaan gz 175a zegen