Preek Archief

Preek Archief

Dienst 26 maart

votum en groet gezang 168: 1 – 4 schuldbelijdenis/genadeverkondiging leefregels: Lucas 6: 27 – 38 psalm 116: 2, 3 en 7 gebed Engelen (E&R) Lucas 22: 39 – 53; focus: 42 – 44 verkondiging Heer wijs mij uw weg (opw 687) gebed gezang 181: 1, 4, 7 en 8 collecte Ik zal er zijn (sela) zegen

4e lijdenszondag – Jezus uitstralen (5)

dienst in kader van jaarthema Jezus uitstralen (5) komen stilte gezongen votum groet lb 868:1,2,3 horen gebed start kinderkringen (gr.1-3, 4-5) Genesis 18:1-8, Hebreeën 13:1-2 Mag ik dan bij jou Jezus uitstralen – 5 (Matteüs 25:35c) dnp 146:1,5,6 einde kinderkringen geven 10 geboden gz 162:1,3,4,6,7,8,9 gebed collecte (Theol. Universiteit Kampen-Utrecht) gaan lb 985 zegen

Dienst met dopen

komen stilte votum groet lb 536:1 en lb 556:5 buigen samenvatting 10 geboden In de hemel is de Heer horen gebed start kinderkringen (gr.4-5, 6-8) Marcus 14:3-11 verkondiging (Marcus 14:3-9) gz 202 einde kinderkringen vieren uitleg bij de doop Van top tot teen doop Jan Siebe Oosterhuis dnp 105:1,3 geven gebed collecte (voedselbank) gaan dnp 121:2 zegen

Dienst met avondmaal

2e zondag lijdenstijd vooraf Breng ons samen welkom ps 103:6,7 komen groet lb 968:2 buigen gebed start kinderkring (gr.1-3) uitleg avondmaal 1 (jezelf toetsen, uitnodiging en terugwijzing) Aan uw tafel horen Matteüs 26:20-30 ps 117 ps 118:1,10 uitleg avondmaal 2 (bemoediging, Christus gedenken) Zie hoe Jezus lijdt voor mij einde kinderkring vieren gebed Apostolicum rondgang (+ dnp 116) geven gebed collecte (Stichting Fundament) gaan lb 968:5 zegen

Dienst 26 februari

stil gebed – votum en zegengroet liedboek 868: 1, 2, 3 en 5 schuldbelijdenis: Ik heb U nodig (opw 763) gebed om de opening van het Woord Spreuken 29: 25 Galaten 2: 1 – 14 psalm 146: 1, 2 verkondiging Fundament (opw 785) geloofsbelijdenis gezang 238: 1, 2, 3 dankzegging collecte Jezus alleen (opw 575) zegen

Ken je God als Vader en als Leraar?

komen gezongen votum groet dnp 145:2,3 buigen schuldbelijdenis ps 119:61,62,63 (+ antifoon) genadeverkondiging horen gebed start kinderkringen (1-3, 4-5) Jesaja 30:18-26 Ken je God als Vader en als Leraar? (Jesaja 30:18-21) lb 886 einde kinderkringen geven gebed collecte (Wit-Rusland) gaan gz 261 zegen

Jaarthema dienst – Jezus uitstralen

komen Vol ontzag (opw 803) stilte votum groet Heer, wees nabij, de aarde heeft gebeefd (tekst: zie onder) horen gebed Ik was hongerig start kinderkringen (gr.4-5, 6-8) Matteüs 25:31-46 Jezus uitstralen – 4 (Matteüs 25:35a) ps 146:1,3,4,5 einde kinderkringen geven 10 geboden Welzalig de man (opw 244) gebed collecte (noodhulp aardbeving Turkije / Syrië) gaan zegen lb 425 ___ Heer, wees nabij, de aarde heeft gebeefd, en mensen sterven, er is zoveel leed. Uw schepping scheurt, bedolven raken wij, verslagen…

Dienst met avondmaal

welkom | votum en groet Liedboek 513: 1, 2, 3, 4 Matteus 22: 34-40 GK-psalm 118: 7 Lucas 13: 22-30 GK-gezang 215: 5 Lucas 13: 22-24 | Verkondiging Liedboek 769: 1, 6 | Viering avondmaal GK-gezang 182:1 Gebed Collectedoel GK-gezang 177:1

Dienst met dopen

komen stilte votum groet gz 167 buigen 10 geboden dnp 105:1,3 horen gebed Ken je dit verhaal start kinderkringen (gr.1-3, 6-8) Romeinen 3:21-24 Genesis 5:28-29, 6:5-8 verkondiging (Genesis 6:8 ©NBG51) Genade zo oneindig groot (opw 428) einde kinderkringen vieren uitleg bij de doop lb 348:1,2,3 doop Noa Nienke Bergwerff lb 348:6,8,9 geven gebed collecte (zusterkerk Brazilië) gaan dnp 29:4 zegen

Dienst met bevestiging oudsten

komen stilte gezongen votum groet dnp 136:1(a),2(v),8(m),11(a) buigen gebed horen Onder, boven, voor en achter start kinderkringen (gr 1-3, 4-5) Handelingen 20:17-38 Zorg voor jezelf en voor de kerk (Handelingen 20:28) ps 16a (Ik val niet uit zijn hand) bevestigen uitleg over oudsten vragen/antwoorden lb 416:1 geven gebed collecte gaan gz 175b (wisselzang; zonder ‘amen’) zegen

Dienst met openbare geloofsbelijdenis

komen stilte gezongen votum groet Heer, u bent mijn leven (gz 177) buigen Matteüs 22:37-40 (BGT) dnp 119:8,20,42 horen gebed start kinderkringen 1 Timoteüs 6:11-16 De wedstrijd van het geloof (1 Timoteüs 6:12) Oceans belijden Waarom doe ik belijdenis? Thank You vragen / antwoorden Zegen hen (korte versie opw 710) belijdeniscadeaus Belijdenis geven gebed collecte gaan Dankt, dankt nu allen God (GK06, gz 141) zegen

3 koningen

votum en groet liedboek 95 : 1 en 3 leefregels: Exodus 20 gezang 200 : 1 en 2 gebed schriftlezing: Numeri 24 : 15(b) – 19 Psalm 19 : 1 – 5 psalm 136 : 6, 7, 8 tekst: Matteüs 2 : 1- 12 liedboek 517 : 1, 2 verkondiging liedboek 506 : 1 – 4 gebed collecte liedboek 526 : 1, 4 zegen