Hans & Joyce Top

Hans & Joyce Top

Sinds 2009 bestaat deze website over onze kerk. Internet is een flexibele en algemeen toegankelijke informatiebron. In bijna iedere huiskamer zijn één of meerdere computers te vinden en is informatie opzoeken via Internet als vanzelfsprekend.

Het doel van de site is tweeledig. Enerzijds als informatiebron binnen onze eigen kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland. Anderzijds is het bekend dat eenmaal op het web een site ook regelmatig wordt bekeken door geïnteresseerden uit heel Nederland en zelfs daarbuiten.

Daarom is deze site ook bedoeld om ons als kerk te profileren in de regio en daarbuiten en belangstellenden kennis te laten maken met de Gereformeerde Kerk.
Al met al zijn er genoeg doelen en bestemmingen om de site te laten bestaan en te onderhouden.

Een internetsite als deze is nooit af. Het is de bedoeling dat ook deze site steeds verder groeit en het meer en meer nut krijgt door vooral uw inbreng. De beheerders staan open voor uw suggesties en inbreng en zullen ervoor zorgen dat die op de site worden geplaatst. Reacties en ideeën zijn welkom en kunnen worden gestuurd naar de webbeheerder of naar de contentbeheerder.

Klik hier om contact op te nemen met de redacteur.

 

Intern vertrouwens persoon
Margriet Huizenga
Scriba
Scriba